Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Iga Lipska nowym dyrektorem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia
Iga Lipska zastąpiła na stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia Izabelę Obarską.

Do głównych zadań Departamentu należy realizacja polityki dyktowanej przez Ministra Zdrowia (aktualnie tę funkcję pełni Łukasz Szumowski) dotyczącej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Departament zajmuje się kwestiami związanymi z refundacją produktów leczniczych i wyrobów medycznych produktów oraz ich bezpieczeństwem. Prowadzi procedurę legislacyjną aktów prawnych w tym zakresie. Dba o dostępność produktów leczniczych i wyrobów medycznych na rynku prowadząc także działania z zakresu importu docelowego.

Dr Iga Lipska ukończyła studia medyczne oraz studia podyplomowe na warszawskiej SGH (Szkoła Główna Handlowa) z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz opieką zdrowotną. Studia doktoranckie ukończyła pod patronatem WHO - Collaborating Center for Pharmaceutical Policy and Analysis.

Z Ministerstwem Zdrowia oraz systemem opieki zdrowotnej w Polsce związana jest od kilku lat. Między innymi pełniła funkcję dyrektora Departamentu Kontroli w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Instytutu Polityki Zdrowotnej (IPZ), Wydziału Oceny Technologii Medycznych w AOTMiT. Wchodzi w skład Zespołu do spraw opracowania założeń polityki lekowej państwa. Jest członkiem Health Technology Assessment International (HTAi), International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) i Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w pracy w sektorze opieki zdrowotnej jest dużym atutem Igi Lipskiej. Dobra znajomość rynku healthcare oraz realiów polskiego systemu opieki zdrowotnej przyczyni się do sprawnego zarządzania Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter