Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Gorzka czekolada na zdrowie!
Gorzka czekolada na zdrowie!
Najnowsze badania pokazują, że spożywanie niektórych rodzajów ciemnej czekolady może przynosić korzyści zdrowotne. Wyniki dwóch badań ukazują, że spożywanie gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao (minimalnie 70% kakao i 30% organicznego cukru trzcinowego) ma pozytywny wpływ na poziom stresu, stany zapalne, nastrój, pamięć, a także odporność. Wprawdzie dobrze wiadomo, że kakao jest głównym źródłem flawonoidów, jednak po raz pierwszy zbadano jego wpływ na ludzi, aby określić, w jaki sposób może ono wspomagać nasze zdrowie, w tym procesy poznawcze, hormonalne i układu sercowo-naczyniowego.


Profesor psychoneuroimmunologii oraz badaczka nauk o żywności przez lata przyglądali się wpływowi ciemnej czekolady na funkcje neurologiczne z punktu widzenia zawartości cukru, ponieważ jak powszechnie wiadomo – im więcej cukru, tym jesteśmy szczęśliwsi. Naukowcy po raz pierwszy przyjrzeli się wpływom na ludzi dużych ilości kakao, podawanych w krótkich bądź dłuższych odstępach czasowych, występujących w popularnych batonach czekoladowych. Im wyższe stężenie kakao, tym bardziej pozytywny wpływ na funkcje poznawcze, pamięć, nastrój, odporność, a co za tym idzie – wiele innych korzystnych działań.

Flawonoidy znajdujące się w kakao są niezwykle silnymi przeciwutleniaczami oraz środkami przeciwzapalnymi, ze znanymi mechanizmami korzystnymi dla zdrowia mózgu i układu sercowo-naczyniowego.

W badaniu tym oceniono reakcję elektroencefalograficzne (EEG) na spożycie 48 g gorzkiej czekolady (70% kakao) po 30 minutach oraz 10 minutach na modulację częstotliwości fal mózgowych 0-40 Hz, a szczególnie na częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego gamma (25-40 Hz). Wyniki jednoznacznie pokazały, że gorzką czekoladę o zawartości co najmniej 70% kakao możemy uznać za „superfood” zwiększający neuroplastyczność mózgu, a także wpływający na korzyści behawioralne.

Naukowcy potwierdzili, że gorzka czekolada (minimum 70% zwartości kakao) wpływa na ekspresję ludzkiego genu – kakao reguluje komórkową odpowiedź immunologiczną, sygnalizację neuronalną oraz percepcję zmysłową. Ta pilotażowa próba eksperymentalna zbadała wpływ 70% miazgi kakaowej na ludzką ekspresję genów komórek odpornościowych i dendrytycznych, ze szczególnym uwzględnieniem cytokin pro- oraz przeciwzapalnych. Wyniki badań pokazują, że konsumpcja kakao reguluje wiele wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych zaangażowanych w aktywację limfocytów T, komórkową odpowiedź immunologiczną, a także geny zaangażowane w przekazywanie sygnałów nerwowych i percepcję zmysłową – te ostatnie potencjalnie są związane ze zjawiskami nadpobudliwości mózgu.

Ciemna czekolada o zawartości 70% organicznego kakao zwiększa ostrą i przewlekłą gęstości energii fragmentów EEG (μv2) oraz odpowiedź na częstotliwość promieniowania gamma (25-40 Hz) na zdrowie mózgu. Wpływa to na poprawę neuroplastyczności mózgu, synchronizację nerwową, przetwarzanie poznawcze, uczenie się, pamięć, przywoływanie i uważność.

Jednakże wymagane są dalsze badania, szczególnie w celu określenia znaczenia tych efektów dla komórek odpornościowych i mózgu w większych populacjach badawczych. Prowadzone są także dalsze badania nad mechanizmami, które mogą być zaangażowane w związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy mózgiem a spożywaniem dużych ilości kakao.

Źródła

Loma Linda University Adventist Health Sciences Center. "Dark chocolate consumption reduces stress and inflammation: Data represent first human trials examining the impact of dark chocolate consumption on cognition and other brain functions."

KOMENTARZE
Newsletter