Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Glikokortykosteroidy w leczeniu klasterowego bólu głowy

Naukowcy przeprowadzili badanie, w którym analizowali wpływ prednizonu na leczenie epizodycznych bólów głowy. U ponad 1/3 pacjentów zaobserwowano całkowite ich ustąpienie po tygodniu stosowania leku, zaś prawie połowa zgłosiła zmniejszenie nasilenia bólu o 50%. Projekt badania był zgodny z wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy.

 

 

Czym jest klasterowy ból głowy?

Klasterowy ból głowy to jednostka chorobowa o charakterystycznym obrazie klinicznym. Zlokalizowany jest w oczodole i przylegającej do niego okolicy czołowo-skroniowej. Ból występuje u niespełna 0,1% dorosłych i odczuwany jest przeważnie po jednej stronie głowy. Często pojawiającymi się objawami są bardzo silne kłucie czy ból oczodołów. Towarzyszą mu także łzawienie, uczucie zatkanego nosa lub zaczerwienienie. Choroba może ujawnić się praktycznie w każdym wieku, ale szczyt zachorowań występuje w przedziale 20-40 lat. Leczenie przyczynowe klasterowego bólu głowy rzadko bywa skuteczne, m.in. dlatego że ból jest bardzo silny i trwa stosunkowo krótko. Zanim stosowane leki zaczną działać, dolegliwość przeważnie ustępuje.

 

Badanie kliniczne prednizonu w zapobieganiu epizodycznym bólom głowy

Dane opublikowane na łamach czasopisma ,,The Lancet’’ zebrano w wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu klinicznym. Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1:1 do przyjęcia doustnego prednizonu lub placebo z dawkami zgodnymi z międzynarodowymi zaleceniami. Leczenie prednizonem w krótkim okresie okazało się bezpieczne i dobrze tolerowane przez pacjentów. Naukowcy sugerują, że lek ten można stosować w celu złagodzenia wczesnego epizodu bólu, dopóki długotrwała profilaktyka nie osiągnie pełnej skuteczności. Dlatego ważne jest, aby w przyszłości zbadać leczenie skojarzone prednizonu z werapamilem (lekiem długodziałającym stosowanym w terapii klasterowego bólu głowy). Należy także ocenić ryzyko niewłaściwego przyjmowania prednizonu, ponieważ zgłaszano częste nadużywanie leku wśród chorych.

Mark Obermann wraz z zespołem badawczym z Center for Neurology at Asklepios Hospital Schildautal przedstawił długo oczekiwane dowody przemawiające za skutecznością przyjmowania doustnych sterydów jako tymczasową opcję leczenia. Wykazano, że doustne przyjęcie prednizonu w dawce 1100 mg zapewnia wyższą skuteczność niż trzy razy większe wstrzyknięcia leku do nerwu potylicznego. – Doustne stosowanie prednizonu jest skutecznym i szybko działającym leczeniem zapobiegawczym klasterowego bólu głowy, które można stosować do złagodzenia wczesnego epizodu klasterowego, aż do osiągnięcia pełnej skuteczności profilaktyki długoterminowej. Pacjenci bez współistniejących problemów zdrowotnych mogą być rozważani do leczenia prednizonem wraz z rozpoczęciem leczenia werapamilem w celu długoterminowej profilaktyki – twierdzą naukowcy. Wyniki przedstawionych badań stanowią ważny krok naprzód dla pacjentów cierpiących na klasterowy ból głowy.

 

Iniekcja vs. podanie doustne

Przeprowadzono także inne badania, w których porównano leczenie pacjentów doustnymi steroidami z podaniem dożylnym leków. Okazało się, że leczenie w formie doustnej było skuteczniejsze w badanej populacji. Pacjenci przyjmujący zarówno doustne steroidy, jak i wstrzyknięcia dożylne częściej odpowiadali na leczenie doustne. Biorąc zaś pod uwagę profile działań niepożądanych dwóch terapii przejściowych, podanie dożylne jest korzystniejsze niż doustne. Terapia przejściowa polegająca zarówno na podaniu doustnym steroidów, jak i zastrzyki do nerwu potylicznego większego mogą zapewnić poprawę stanu zdrowia pacjentów z klasterowym bólem głowy.

Źródła

1. Ducros A., Oral steroids for episodic cluster headache, The Lancet Neurology, January 2021.

2. Obermann M., Nägel S., Ose C., Sonuc N., Scherag A., Storch P., Gaul C.,  Böger A., […] Holle D., Safety and efficacy of prednisone versus placebo in short-term prevention of episodic cluster headache: a multicentre, double-blind, randomised controlled trial, The Lancet Neurology, January 2021.

3. Bussone G., Rapoport A., Acute and preventive treatment of cluster headache and other trigeminal autonomic cephalgias, Elsevier, 2010.

KOMENTARZE
Newsletter