Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GlaxoSmithKline zaprzestaje badań nad szczepionką na raka
GlaxoSmithKline zaprzestaje badań nad szczepionką na raka
GlaxoSmithKline zaprzestaje badań nad szczepionką na raka płuc. Próby kliniczne III fazy nad preparatem MAGE-A3 nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Skuteczność tego immunoterapeutyku okazała się niewielka.

Już w połowie marca pojawiły się informacje, że szczepionka MAGE-A3 nie pomaga pacjentom i w związku z tym cele pierwszo i drugorzędowe badania są nie do osiągnięcia. Jednak brytyjski koncern farmaceutyczny nie poddawał się próbując osiągnąć trzeci z wytyczonych punktów. Podjęto działania w celu scharakteryzowania podzbioru pacjentów pozytywnych względem szczepionki, którzy mogliby skorzystać z tego typu leczenia. Po wnikliwej analizie stwierdzono, że znalezienie takiej grupy chorych jest niemożliwe ze względu na niewystarczającą skuteczność leczenia.

Szczepionka MAGE-A3 jest to antygenowo swoisty immunoterapeutyk o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc. W badaniu klinicznym uczestniczyło ponad 400 ośrodków w 24 krajach, co przełożyło się na 2312 pacjentów. Uczestnikom podawano domięśniowo do 13 wstrzyknięć immunoterapeutycznych lub placebo przez 27 miesięcy. Wyniki nie były zadowalające. Lek tylko w nieznacznym stopniu wydłużał okres przeżywalności wolny od nawrotów choroby w porównaniu z grupą placebo.

Badania kliniczne zostaną więc przerwane, a GSK uzyska dostęp do wszystkich danych w celu przeprowadzenia pełnej oceny wyników i zrozumienia mechanizmów działania tego typu leków. „Mamy nadzieję, że otrzymane podczas III fazy badań wyniki pozwolą na pełniejsze zrozumienie działania immunoterapeutyków i przyczynią się do rozwoju leków w tym kierunku” mówi kierownik działu immunoterapeutyków w GSK Vincent Brichard. „Jesteśmy bardzo rozczarowani, że badania nie zakończyły się pozytywnymi wynikami dla uczestników. Chcemy podziękować wszystkim pacjentom, ich rodzinom, pracownikom służby zdrowia za ich zaangażowanie w badanie” dodaje prezes.

To niepowodzenie, a nie jest ono jedyne, podkreśla jak trudno jest opracować lek, który pobudzałby układ immunologiczny do walki z komórkami nowotworowymi. Z każdym takim naukowym ciosem rodzą się wątpliwości czy jest w ogóle możliwe wyprodukowanie szczepionki na raka.  Podczas gdy inne koncerny takie jak Merck, Bristol-Myers czy Roche poczyniły niesamowite postępy w nakłanianiu układu odpornościowego do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych, w tym przypadku odpowiedź na białko MAG-A3 okazała się bardzo słaba. GSK została zdominowana przez rywali wyścigu immuno-onkologii.

Źródła

www.fiercepharma.com

Na podstawie informacji prasowej GlaxoSmithKline

KOMENTARZE
Newsletter