Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Giardioza – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Giardioza jest chorobą wywoływaną przez pierwotniaka Giardia lamblia (inaczej Giardia intestinalis, Giardia duodenalis), który jest jednym z najczęstszych przyczyn biegunki u ludzi na całym świecie. Choroba ta może występować zarówno w formie bezobjawowej, jak i powodować różne uciążliwe dolegliwości, dlatego warto znać jej charakterystykę i obraz kliniczny, który zwróci naszą uwagę na niepokojące zaburzenia.

 

 

Charakterystyka choroby

Giardia lamblia jest pierwotniakiem, który zakaża jelito cienkie. Zakażenie następuje poprzez spożycie cyst (form przetrwalnikowych pasożyta) znajdujących się w skażonej wodzie, jedzeniu lub przez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami. Po dostaniu się do organizmu cysty przechodzą w formę aktywną, trofozoity, które przyczepiają się do błony śluzowej jelita cienkiego, wywołując objawy zakażenia. Okres inkubacji wynosi od 9 do 15 dni po spożyciu cyst. Giardia lamblia może zakażać zarówno ludzi, jak i zwierzęta, co czyni ją patogenem zoonotycznym. Choroba ta jest szczególnie rozpowszechniona w krajach rozwijających się, ale występuje również w krajach rozwiniętych.

Objawy kliniczne

Objawy giardiozy są bardzo zróżnicowane i mogą obejmować:

 • ostrą lub podostrą niezapalną biegunkę,
 • przewlekłą biegunkę – może prowadzić do niedożywienia i znacznej utraty masy ciała; u dzieci może spowodować zahamowanie wzrostu i upośledzenie funkcji poznawczych,
 • bóle brzucha – zwłaszcza w górnej części brzucha,
 • wzdęcia i nadmierne gazy – prowadzące do uczucia dyskomfortu,
 • nudności i wymioty – mogą występować w niektórych przypadkach,
 • utratę apetytu, co może prowadzić do utraty masy ciała,
 • zmęczenie związane z niedożywieniem i odwodnieniem,
 • ból głowy – czasami towarzyszy innym objawom.

Giardioza może również wywoływać rzadsze objawy, takie jak: wysypka, świąd skóry, zapalenie błony naczyniowej oka, alergie pokarmowe oraz zapalenie błony maziowej stawów. Dolegliwości te mogą być bardziej intensywne u małych dzieci, osób z osłabionym układem odpornościowym oraz niedożywionych. Niektóre osoby zakażone Giardia lamblia mogą nie wykazywać żadnych objawów, ale mimo to mogą przenosić pasożyta i zarażać innych.

Diagnostyka choroby

Rozpoznanie giardiozy opiera się na różnych metodach diagnostycznych, a są nimi:

 • badania mikroskopowe kału – poszukiwanie cyst Giardia w próbkach kału jest podstawową metodą diagnostyczną; metoda ta ma jednak ograniczoną czułość, ze względu na nieregularne wydalanie cyst przez zarażone osoby; aby zwiększyć szanse wykrycia, zaleca się kilkukrotne badanie kału pobranego w różnych dniach,
 • badania immunoenzymatyczne (ELISA) – testy te wykrywają specyficzne antygeny Giardia w kale i charakteryzują się wysoką czułością i swoistością sięgającą nawet 99%,
 • testy immunofluorescencyjne – wykorzystują przeciwciała znakowane fluorochromem do wykrywania antygenów cyst Giardia w kale,
 • metody molekularne (np. PCR) – są stosowane głównie w laboratoriach badawczych i epidemiologicznych do precyzyjnej identyfikacji pasożyta oraz określenia jego genotypu; wyróżnia je wysoka czułość i specyficzność, ale nie są one rutynowo stosowane w diagnostyce medycznej.

Diagnostyka mikroskopowa kału, pomimo swojej czułości, nie zawsze jest wystarczająca, dlatego często stosuje się dodatkowe metody diagnostyczne, aby potwierdzić obecność pasożyta.

Leczenie i zapobieganie zakażeniu okiem mgr farm. Justyny Galant-Karczewskiej

Leczenie giardiozy jest konieczne nawet w przypadku bezobjawowych zakażeń. Główne leki stosowane w terapii tej choroby to m.in.:

 • metronidazol – lek pierwszego wyboru, skuteczny w 90% przypadków,
 • tinidazol – jednorazowa dawka, skuteczność 74-100%,
 • albendazol – skuteczność 62-95%,
 • furazolidon – skuteczność 80-89%,
 • paramomycyna – stosowana głównie u kobiet w ciąży, skuteczność 41-91%,
 • nitazoksanid – skuteczność 64-94%,
 • kwinakryna – stosowana w wyjątkowych przypadkach, skuteczność 90-95% (wyniki badania otrzymane po stosowaniu przez pacjentów leków zgodnie z zaleceniami lekarza, tzn. przez określony czas i w odpowiedniej dawce). 

Leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, zwłaszcza w przypadkach przewlekłych i nawracających infekcji. W przypadku oporności na metronidazol zaleca się stosowanie innych leków lub terapii skojarzonej. Ważne jest także nawadnianie organizmu oraz unikanie pokarmów i napojów, które mogą nasilać objawy. Aby zapobiec zakażeniu giardiozą, zaleca się unikanie picia nieprzegotowanej wody, zwłaszcza z naturalnych źródeł, przestrzeganie zasad higieny osobistej, w tym częste mycie rąk, ostrożne przygotowywanie i przechowywanie żywności czy dezynfekowanie powierzchni mających kontakt z żywnością.

Źródła

[1] Adam R.D., 2021. Giardia duodenalis: Biology and Pathogenesis. Clin Microbiol Rev 34:e00024-19.

[2] Beer K.D., Collier S.A., Du F., Gargano J.W. Giardiasis Diagnosis and Treatment Practices Among Commercially Insured Persons in the United States. Clin Infect Dis. 2017, 64(9):1244-1250.

[3] Hooshyar H., Rostamkhani P., Arbabi M., Delavari M. Giardia lamblia infection: review of current diagnostic strategies. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2019, 12(1):3-12.

[4] Wiercińska-Drapało, A. Giardioza obraz kliniczny, rozpoznawanie i leczenie. Gastroenterologia Kliniczna 2010, 2(3), 98-102.

Fot. Giardia lamblia, źródło: domena publiczna, autorstwa CDC/Mahmud Tari, http://phil.cdc.gov/PHIL_Images/8698/8698_lores.jpg, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=825607

KOMENTARZE
Newsletter