Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Genexo laureatem konkursu Innowacja Roku 2015
Już po raz trzeci firma Genexo znalazła się w gronie laureatów konkursu Innowacja Roku. W 2013 roku otrzymała to zaszczytne wyróżnienie za opracowanie technologii MURE® i Micro MURE® zastosowanej w preparatach MULTILAC® i MULTILAC® Baby, a w 2014 roku za technologię RGD zastosowaną w preparacie CI-TRI-MAG FORTE®. W konkursie w 2015 roku firma Genexo otrzymała tytuł laureata za technologię OLED zastosowaną w glukometrach iXell® OLED.

 

O konkursie Innowacja Roku

"Innowacja Roku" to ogólnopolski konkurs, mający na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań, stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju myśli technologicznej. Konkurs adresowany jest do firm działających na polskim rynku, a przedmiotem oceny są zastosowane w praktyce lub wdrożone rozwiązania, produkty i technologie o charakterze innowacyjnym i nowatorskim. 

Program realizowany jest pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Centrum Innowacji FIRE, a zwycięzcy  uhonorowani zostają tytułem „Innowacja Roku".

iXell® OLED – Innowacja Roku 2015

iXell® OLED to glukometr przeznaczony dla pacjentów często wykonujących pomiary glikemii – tak jak ma to miejsce w przebiegu cukrzycy typu 1, w której warunkiem skutecznego leczenia insuliną jest umiejętność modyfikacji jej dawek w opar­ciu o samokontrolę poziomów glukozy za pomocą glukometru.

Innowacyjna technologia OLED, nigdy wcześniej nie stosowna w glukometrach, pozwala na większy komfort użytkowania glukometru przez pacjenta. Zastosowanie ekranu OLED zapewnia lepszą czytelność prezentowanych na ekranie wyników pomiarów – również w niekorzystnych warunkach oświetleniowych (po ciemku, w ostrym świetle i pod różnym kątem). Dodatkowo gwarantuje wysoką wydajność świetlną przy optymalnym zużyciu energii elektrycznej.

Zastosowanie nowoczesnej technologii OLED pozwoliło na stworzenie glukometru wyposażonego w czytelne, obrazkowe menu, które prowadzi użytkownika przez proces badania przy pomocy symboli i prostych komunikatów. Dzięki temu glukometry iXell® OLED mogą na co dzień używać zarówno małe dzieci, jak i osoby dorosłe. Komunikaty i symbole wyświetlane w języku polskim na ekranie OLED, po przez swoją intuicyjność, są dla każdego jasne i czytelne.

Również wygląd glukometru iXell® OLED nie jest przypadkowy. Glukometr wyprzedza swoje czasy, jest prawdziwym urządzeniem „jutra”. Już teraz spełnia wymogi najnowszej normy ISO15197:2013 (wymagania dotyczące systemów do badań diagnostycznych in vitro monitorujących poziom glukozy we krwi), która wejdzie w życie w połowie 2016 roku. Zgodność glukometru z tą normą gwarantuje dokładność, precyzyjność i powtarzalność pomiarów, ale także mechaniczną odporność glukometru, uwzględniającą wysoką i niską temperaturę, wibracje i drgania, kompatybilność elektromagnetyczną oraz brak wpływu substancji interferujących.

Jedną z innowacyjnych funkcji glukometru iXell® OLED jest prezentacja wyników pomiarów glikemii przed i po posiłku w formie wykresu bezpośrednio na wyświetlaczu glukometru – „spójrz i sprawdź”. Funkcja ta pozwala na szybką ocenę stanu wyrównania cukrzycy.

Inną, nowoczesną funkcją glukometru iXell® OLED, jest ładowarka sieciowa, która zapewnia wygodę i łatwość użytkowania oraz niezwykłą lekkość glukometru.

Ogromną zaletą glukometru iXell® OLED jest brak kodowania pasków, co eliminuje ryzyko błędów przy nowym opakowaniu pasków testowych. Glukometr iXell® OLED współpracuje z paskami testowymi iXell®. Automatyczny wyrzut paska zapewnia bez­pieczeństwo pomiaru dla pacjenta i osób z otoczenia wy­konujących pomiar, a funkcja AST (alternatywne miejsca nakłucia) pozwala na wybór najbardziej komfor­towej strefy nakłucia. Specjalna nakładka przewidziana dla systemu AST ułatwia pobranie kropli krwi z innej części ciała niż opuszka palca.

Glukometr iXell® OLED jest dostępny w wybranych aptekach w cenie około 100 zł, można go również otrzymać bezpłatnie od lekarza diabetologa.

KOMENTARZE
Newsletter