Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
EMA zatwierdza nowe leki na terenie UE
Europejska Agencja Leków (EMA) wydała komunikat odnośnie zatwierdzenia na rynek europejski dwóch nowych preparatów leczniczych. Pierwszy z nich to Cyramza stosowana w terapii przeciwnowotworowej. Kolejny lek stanowi Paliperidone Janssen używany w podtrzymaniu leczenia pacjentów cierpiących na schizofrenię.

Preparaty te zostały zatwierdzone na podstawie pozytywnych opinii Komitetu dsProduktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP). Cyramza stosowana jest w przypadku terapii nowotworu żołądka lub gruczolakoraka skrzyżowania żołądkowo-przełykowego u dorosłych pacjentów. Preparat ten używany jest w terapii kombinacyjnej z innym lekiem – pacitakselem – w przypadku pacjentów, u których doszło do pogorszenia stanu zdrowia, mimo przyjmowania produktów zawierających platynę oraz fluoropirymidynę.

Substancję aktywną tego produktu leczniczego stanowi ramucirumab – przeciwciało monoklonalne rozpoznające oraz oddziałujące ze specyficznymi cząsteczkami komórek nowotworowych. Mechanizm działania tej struktury opiera się na wiązaniu do receptora dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endotheliar growth factor – VEGF).  Wpływa to na brak oddziaływania receptora z naturalnymi ligandami. W konsekwencji doprowadza do blokowania rozwoju nowych naczyń krwionośnych (VEGF jest do tego niezbędny). Mała ilość naczyń krwionośnych w strukturze zmiany nowotworowej doprowadza do spowolnienia jej rozwoju w wyniku zakłócenia dostarczania w głąb tkanki składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju komórek. Z powodu małej ilości pacjentów cierpiących na nowotwór żołądka, lek ten został zaliczony do grupy tzw. produktów leczniczych sierocych, stosowanych w terapii chorób rzadkich.

Drugi zatwierdzony przez EMA produkt leczniczy to Paliperidone Janssen – przeciwpsychotyczny lek stosowany w celu podtrzymania terapii schizofrenii. Możliwe jest jego użycie u dorosłych pacjentów ze stabilną formą choroby po przyjmowaniu takich produktów leczniczych jak paliperidon lub rysperydon.

Substancję aktywną tego preparatu jest paliperidon, klasyfikowany jako atypowy lek przeciwpsychotyczny. Paliperidon to aktywny produkt rozpadu rysperydonu (przeciwpsychotyczny produkt stosowany w latach 90.). W centralnym układzie nerwowym cząsteczka leku wiąże się z receptorami na powierzchni komórek nerwowych. Powiązane jest to z blokowaniem działania naturalnych neuroprzekaźników, a co za tym idzie rozchodzenia się impulsów nerwowych. Główny mechanizm działania paliperidonu opiera się na blokowaniu receptorów dla dopaminy i serotoniny, uczestniczących w patomechanizmie schizofrenii. Umożliwia to normalizację aktywności struktur mózgowych, a co za tym idzie, zmniejszenie objawów choroby.

KOMENTARZE
Newsletter