Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy stosowanie suplementów diety jest bezpieczne?
Czy stosowanie suplementów diety jest bezpieczne?
Żyjemy coraz szybciej i odżywiamy się coraz gorzej, dlatego suplementy diety cieszą się wśród nas rosnącą popularnością. Brak znajomości zasad prawidłowego żywienia oraz nadmierne stosowanie tych produktów może jednak zadziałać na szkodę dla naszego organizmu.

 

Warunkiem prawidłowego żywienia człowieka jest cał­kowite pokrycie zapotrzebowania na wszystkie składni­ki pokarmowe, potrzebne do zachowania pełni zdrowia. W dzisiejszych czasach utrzymanie odpowiednio zbilanso­wanej diety jest bardzo trudne, dlatego jej suplementacja jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i cieszącym się rosnącym zainteresowaniem wśród konsumentów. Dzięki temu rynek suplementów diety obecnie należy do jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków pro­duktów spożywczych.

O stosowaniu suplementów diety rozmawialiśmy z dr Katarzyną Stoś, prof. nadzw. Instytutu Żywności i Żywienia, Z-ca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety:

 

Czym są suplementy diety?

Suplementy diety są to środki spożywcze, będące skoncen­trowanym źródłem witamin, składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fi­zjologiczny, których celem jest uzupełnienie normalnej diety.

Istnieje wiele substancji, które mogą występować w su­plementach diety. Największą grupę stanowią produkty witaminowo-mineralne, jak również: aminokwasy, kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, luteina, probiotyki i pre­biotyki oraz produkty pochodzenia roślinnego.

 

Kiedy stosować suplementy diety?

Produkty te mogą stanowić jeden ze sposobów racjonalizacji żywienia, w szczególności wykorzystywany do zwalczania niedoborów witamin i składników mineralnych. Należy jednak zaznaczyć, iż tego typu preparaty nie mogą być sto­sowane jako substytut zróżnicowanej diety.

Na podstawie obecnego stanu wiedzy można rozwa­żyć przyjmowanie suplementów diety przez osoby dorosłe spożywające diety niskoenergetyczne, osoby starsze, osoby stosujące diety z ograniczeniami lub eliminacją niektórych składników pokarmowych, kobiety po menopauzie (przy niedoborze wapnia i witaminy D) oraz kobiety ciężarne (zaleca się im suplementację diety w kwas fo­liowy, żelazo i jod oraz, w uzasadnionych przypadkach, inne witaminy i składniki mineralne). Ponadto u kobiet spożywających małe ilości ryb i innych źródeł zaleca się suplementację diety w kwas dokozaheksaenowy – DHA.

 

Z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się stosowanie suplementów diety?

Coraz częściej pojawia się pytanie o bezpieczeństwo stosowania suplementów diety, w tym zawierają­cych witaminy i składniki mineralne. Niewłaściwe ich stosowanie, np. nieuzasadniona suplementacja, brak rzetelnej informacji na etykiecie dotyczącej przeciwwskazań do stosowania, możliwości inter­akcji z innymi składnikami żywności lub lekami oraz stosowanie większej ilości suplementów diety jed­nocześnie, może wiązać się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych działań.

Naukowcy amerykańscy wskazują, iż suplementa­cja z udziałem β-karotenu, witaminy E oraz wysokich dawek witaminy A może stwarzać ryzyko dla zdrowia. Inne antyoksydanty, kwas foliowy, witaminy z grupy C oraz suplementy multiwitaminowe i mineralne są nieskuteczne w zapobieganiu śmiertelności lub za­chorowalności z powodu chorób przewlekłych.

Decyzję o zażywaniu suplementów należy skon­sultować z lekarzem i/lub dietetykiem. Należy roz­ważyć korzyści i zagrożenia związane z ewentualnym stosowaniem suplementu.

KOMENTARZE
Newsletter