Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Cierpi na nią 1,5 mln Polaków. Z jej powodów codziennie odbiera sobie życie 16. osób
Cierpi na nią 1,5 mln Polaków. Z jej powodów codziennie odbiera sobie życie 16. osób
Zaburzenia depresyjne to zaburzenia psychiczne charakteryzujące się obniżeniem nastroju, napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem. Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 mówimy w tym przypadku o dwóch jednostkach chorobowych: F32 – „depresja epizodyczna, epizody depresyjne – trwa krócej niż dwa lata i charakteryzuje się wyraźnym początkiem”, F33 – „zaburzenia depresyjne nawracające – powtarzające się epizody depresji bez objawów wzmożonego nastroju i zwiększonej energii w przeszłości”.

Podczas konferencji „Depresja 2015”  profesor Marek Jerema z III Kliniki Psychiatrycznej Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, mówił, że depresja jest coraz powszechniejsza, gdyż ludzie nie radzą sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą  przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. - Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych – przyznaje profesor Jerema. Depresja dotyka 9% populacji europejskiej . W Polsce, na 38 mln obywateli na depresję cierpi 1,5 miliona osób. Oznacza to, że 15% mieszkańców naszego kraju zmaga się z tą chorobą. Każdego dnia 16 Polaków odbiera sobie życie (w 2013 roku liczba samobójstw wyniosła 6 097. To blisko 2 000 więcej niż w roku poprzednim). - Depresja zbiera śmiertelne żniwa w takim samym stopniu jak rak piersi, a nawet bardziej niż rak trzustki czy prostaty. Depresja to również choroba nawracająca. Według statystyk aż 75% chorych choruje ponownie w ciągu 2 lat od wyleczenia poprzedniego epizodu. Ponad 80% wszystkich dotkniętych epizodem depresyjnym oraz nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi to osoby w wieku  produkcyjnym, czyli 30-59 lat- dr Małgorzata Gałązka – Sobotka z Instytutu Zarzadzania w Ochronie Zdrowia z Uczelni Łazarskiego.

Do depresji prowadzą liczne trudności, niepowodzenia w życiu rodzinnym, poza tym do tej grupy zalicza się konflikty i frustracje związane z pracą. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski z II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wymienia pewne cechy osobowości, które zwiększają ryzyko wystąpienia depresji, a są to:

  • nadmierna wrażliwość
  • skłonność do zamartwiania się
  • duże ambicje połączone z perfekcjonizmem i nadgorliwością
  • podatność na stres

Duża cześć współczesnego społeczeństwa cierpi na zespół wypalenia, czy też mówiąc inaczej na wyczerpanie emocjonalne. Wypaleniu towarzyszy przemęczanie, rozdrażnienia, zniechęcenia, ale także obniżenie poczucia własnej wartości czy obniżanie własnej wartości. Takie osoby często odczuwają brak pomocy i wsparcia ze strony otoczenia. Wypalenie może funkcjonować na płaszczyźnie emocjonalnej, motywacyjnej, poznawczej i fizycznej.

 

Do niefarmakologicznych metod leczenia należą elektrowstrząsy metody stymulacji magnetycznej i elektrycznej oraz leczenie neurochirurgiczne.

ELEKTROWSTRZĄSY

Dotąd brak skuteczniejszej i jednocześnie bezpieczniejszej nieinwazyjnej metody leczenia depresji jak ta, z wykorzystaniem technik anestojologicznych. Jest to zabieg przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym.  Aparat składa się z konwulsatora i elektrod przykładanych jedno- lub dwuskroniowo. Leczenie obejmuje zwykle 10-12 serii zabiegów. Chodzi tutaj o wywołanie uogólnionego napadu drgawkowego możliwie najmniejszą dawką energii elektrycznej (natężenie prądu 500-800 mA). Leczenie elektrowstrząsami zalecane jest przy depresjach o znacznym nasileniu i wysokim ryzyku popełnienia samobójstwa, ma się tu na myśli depresje psychotyczna lub leczenie depresji, w której wcześniejsze leczenie farmakologiczne okazało się nieskuteczne.Szacowana skuteczność takiej metody sięga  70-90% (skuteczność farmakoterapii szacuje się na 60-65%).

Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do jej stosowania, ale należy być ostrożnym przy przebytym niedawno zawale serca, niestabilna dławica piersiowa, wady serca wokresie dekompensacji krążenia czy też niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. Do czynników zwiększających ryzyko należy zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, tętniaki mózgu i krwiaki mózgu.

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter