Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Celon Pharma zakończyła budowanie księgi popytu. Inwestorzy obejmą wszystkie akcje oferowane
Celon Pharma zakończyła budowanie księgi popytu. Inwestorzy obejmą wszystkie akcje oferowan

Spółka zaoferuje w SPO maksymalną oferowaną liczbę 6 mln akcji po cenie ustalonej na 36zł, z nieznacznym, jednocyfrowym dyskontem do dzisiejszej ceny zamknięcia na GPW w Warszawie.

 

 

 

Liczba akcji oferowanych wstępnie alokowanych inwestorom indywidualnym wynosi 185 678, co stanowi 3,1% wszystkich akcji oferowanych. Liczba akcji oferowanych wstępnie alokowanych inwestorom instytucjonalnym wynosi zaś 5 814 322,, co stanowi 96,9% wszystkich akcji oferowanych. Przy ustalonej cenie spółka pozyska 216 mln zł (minus koszty oferty), a środki te pozwolą na pokrycie wszystkich celów emisji wskazanych w prospekcie emisyjnym w okresie następnych dwóch lat. Po zakończeniu emisji zarówno spółka, jak i główny akcjonariusz będą objęci umowami zakazu sprzedaży akcji przez okres co najmniej jednego roku od pierwszego notowania nowych akcji.

Dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A., mówi: – Cieszy nas, że słuszność obranej drogi w realizacji naszej strategii została potwierdzona m.in. w procesie budowy księgi popytu na akcje spółki. Tym bardziej że zgodnie ze złożonymi deklaracjami grono naszych inwestorów powiększy się o nowe podmioty, w tym także zagraniczne. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja naszych ambitnych programów badawczo-rozwojowych, na które w zdecydowanej większości przeznaczone zostaną wpływy z emisji, będzie wymagała wiele wysiłku. Jesteśmy przygotowani i zdeterminowani do tego, aby konsekwentnie, krok po kroku zwiększać wartość spółki w najlepszym interesie zarówno dotychczasowych, jak i nowych akcjonariuszy. Dziękujemy za zaufanie.

Celem emisji akcji serii D było wspófinansowanie innowacyjnej działalności spółki, w szczególności rozwoju oraz komercjalizacji najbardziej zaawansowanych projektów znajdujących się w rozwoju klinicznym, tj.: Falkieri – esketamina w leczeniu dwubiegunowej depresji lekoopornej, CPL’116 – inhibitor JAK/ROCK w chorobach autoimmunologicznych, CPL’36 – inhibitor PDE10a w schizofrenii i dyskinezjach polewodopowych, CPL’110 – inhibitor FGFR w guzach litych, a także CPL’280 – agonista GPR40 w cukrzycy typu 2 i neuropatiach cukrzycowych.

 

Harmonogram oferty nowych akcji

1-7 lipca 2021 r.

Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

2-6 lipca 2021 r.

Przyjmowanie zapisów i płatności od inwestorów indywidualnych

8-12 lipca 2021 r.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

15 lipca 2021 r.

Przydział akcji oferowanych

22 lipca 2021 r.

Zakładany pierwszy dzień notowania praw do akcji oferowanych na GPW

Globalnymi koordynatorami i wpółprowadzącymi księgę popytu byli: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. oraz Citigroup Global Markets Europe AG. Rolę współprowadzącego księgę popytu pełnił Jefferies GmbH oraz Jefferies International Limited, zaś Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił rolę współmenadżera oferty.

KOMENTARZE
Newsletter