Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Celon Pharma z patentem w zakresie inhibitorów kinazy PI3K w Japonii
Celon Pharma z patentem w zakresie inhibitorów kinazy PI3K w Japonii

Zarząd Celon Pharmy donosi, że 18 lutego br. powziął informację o uzyskaniu przez spółkę patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych. Patentu udzielił Urząd Patentowy w Japonii. Wcześniej spółka uzyskała patenty w Europie i USA.

 

 

Patent uzyskany w Japonii obejmuje inhibitory PI3K, ich zastosowanie i pełną ochronę prawną na terenie kraju. Rozwój innowacyjnego inhibitora kinazy PI3K, u pacjentów cierpiących na choroby płuc, takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest realizowany przez spółkę w ramach projektu PIKCel dofinansowywanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt znajduje się obecnie w końcowym etapie badań przedklinicznych. Jak tłumaczy Celon Pharma, uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu i jednocześnie podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową.

Celon Pharma uzyskała już patent w zakresie inhibitorów PI3K w USA (w styczniu 2019 r.) i na terenie Europy (listopad 2019). Jak informowano, w ramach uzyskanych patentów, eksplorowane są także zastosowania inhibitorów PI3K w innych chorobach poza projektem PIKCel, co może przełożyć się na zastosowanie tych związków, jako nowej klasy leków w dotychczas niestosowanych wskazaniach.

Źródła

celonpharma.com

KOMENTARZE
Newsletter