Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biomed Warszawa razem z Krajowymi Producentami Leków
Biomed Warszawa razem z Krajowymi Producentami Leków

Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. jest producentem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w wytwarzaniu surowic, szczepionek i leków biologicznych stosowanych w lecznictwie zamkniętym i otwartym. Początek działalności Wytwórni związany jest z Państwowym Zakładem Higieny, gdzie w 1939 r. funkcjonował Dział Surowic i Szczepionek, który w 1951 r. został wydzielony jako samodzielna jednostka, przekształcona w 2007 r. w Spółkę Skarbu Państwa. 

 

 

Asortyment produktów leczniczych firmy jest unikalny na skalę krajową i światową. Są to antytoksyna jadu żmii, antytoksyna botulinowa wieloważna ABE, siarczan protaminy 1%, preparaty enzymatyczne. Spółka jako jedna z niewielu w Europie utrzymuje produkcję substancji czynnych kilku produktów leczniczych, które dostarcza na rynek krajowy i rynki światowe. –  Doceniając wkład nauki w rozwój leków, nawiązaliśmy współpracę z kilkoma uczelniami wyższymi w Polsce i w innych krajach Europy – informuje Małgorzata Pajączek, Prezes Zarządu Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. Warszawa.

Obecnie PZPPF liczy 18 członków. Co drugi kupowany w Polsce lek został wyprodukowany przez zrzeszone w Związku firmy. W Polsce produkcja wyrobów farmaceutycznych generuje ok. 4,35 mld przychodów budżetowych w postaci podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (2015 r.). O tę wartość pomniejszyłyby się zasoby finansowe państwa, gdyby produkty farmaceutyczne pochodziły wyłącznie z importu.

Produkcja wyrobów farmaceutycznych jest najbardziej innowacyjną branżą w Polsce  (GUS). Ponad połowę innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym kraju stanowią wytwórcy wyrobów farmaceutycznych, którzy wyprzedzają pod tym względem producentów komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych. Krajowy przemysł farmaceutycznych generuje też 100 tysięcy miejsc pracy, a do budżetu państwa odprowadza równowartość kwoty, którą NFZ przeznacza na refundację produkowanych przez krajowych wytwórców leków. Jest też branżą strategiczną, ważną nie tylko dla naszej gospodarki, ale i bezpieczeństwa narodowego. Krajowi producenci leków traktują polski rynek priorytetowo i zawsze w pierwszej kolejności dostarczają leki dla polskich pacjentów.

KOMENTARZE
Newsletter