Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Leczenie przez żywienie
12.01.2010
Fresenius Kabi Polska – część międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi, jako jedyna firma w Polsce zapewnia kompleksowe żywienie pozajelitowe krytycznie chorych pacjentów poprzez dystrybucję najwyższej...
... jakości produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego. Pacjenci krytycznie chorzy to tacy, którzy wymagają stałego nadzoru podstawowych funkcji życiowych z uwagi na ryzyko pogorszenia funkcji krążenia i oddychania oraz szczególnie potrzebują wsparcia żywieniowego dla pozytywnego wyniku leczenia.

Fresenius Kabi Polska realizuje filozofię „Caring for Life” („W trosce o życie”) oraz cele biznesowe w oparciu o innowacyjność dostarczanych rozwiązań terapeutycznych. Zapewnia pacjentom w Polsce i zagranicą najwyższe standardy opieki i leczenia. Firma zaspokaja znaczną część zapotrzebowania polskich szpitali na najwyższej jakości produkty lecznicze oraz sprzęt medyczny. W 2008 roku firma Fresenius Kabi Polska osiągnęła wynik sprzedaży na poziomie ponad 100 mln PLN. W 2009 roku firma znacznie przekroczyła wynik sprzedaży z 2008 roku oraz zwiększyła bezpośrednią dystrybucję produktów leczniczych i sprzętu medycznego do szpitali.

Fresenius Kabi Polska posiada własny zakład produkcyjny w Kutnie. Produkowane płyny są dystrybuowane do polskich i zagranicznych szpitali. Obecnie połowa produkcji i ok. 1/3 obrotów Fresenius Kabi Polska jest generowana przez sprzedaż płynów infuzyjnych do Niemiec, Austrii, Włoch, Czech, Rumunii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Francji i na Węgry. Stawiając na innowacyjność oferowanych produktów leczniczych firma wciąż poszukuje nowych dróg rozwoju. Obecnie firma wprowadza na polski rynek produkty lecznicze z dziedziny chemioterapii. Mamy nadzieję, że w przyszłości ta dziedzina stanie się jednym z ważniejszych filarów działalności Fresenius Kabi Polska – mówi Maciej Chmielowski, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Fresenius Kabi Polska.

Firma jest partnerem dla lekarzy i szpitali w całej Polsce. Fresenius Kabi Polska wspiera placówki medyczne logistycznie i naukowo. Szkoli personel medyczny oraz umożliwia dostęp do wiedzy zgromadzonej przez pokolenia środowiska medycznego pracującego dla Fresenius Kabi w obszarze leczenia żywieniowego i płynoterapii.

Fresenius Kabi Polska wspiera krytycznie chore dzieci

Dzięki wsparciu Fresenius Kabi Polska w dziesięciu szpitalach w Polsce powstały pracownie żywienia klinicznego dla przewlekle i krytycznie chorych pacjentów, w tym 6 z nich dla dzieci, leczonych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Pracownie żywienia zostały wyposażone przez Fresenius Kabi Polska w nowoczesne pompy MultiComp z automatycznym system przygotowania leków. Leczenie żywieniowe efektywnie poprawia stan odżywienia i przyrost masy ciała u dzieci oraz poprawia efekty terapeutyczne.

Fresenius Kabi Polska wspiera pacjentów leczonych w warunkach domowych, m. in. dzięki współpracy z fundacją „Dzieci Żywione Inaczej”. Nowoczesny sprzęt medyczny firmy Fresenius Kabi Polska poprawia komfort leczenia żywieniowego zarówno w warunkach szpitalnych jak i domowych pacjentów. Chorzy otrzymują małe pompy infuzyjne umożliwiające leczenie żywieniowe w domach. Mieszczą się one w plecaku i pozwalają na swobodne przemieszczanie się, a także podróżowanie – mówi Maria Podemska, Prezes Fundacji „Dzieci Żywione Inaczej”. Dzięki wsparciu Fresenius Kabi Polska fundacja organizuje coroczne zjazdy integracyjno-szkoleniowe dla przewlekle chorych pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzin. Dzięki tym spotkaniom pacjenci i ich rodziny wiedzą, że nie są pozostawieni sami ze swoimi problemami zdrowotnymi – dodaje M. Podemska.

Fresenius Kabi Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi. Na polskim rynku firma funkcjonuje od 1999 roku. Fresenius Kabi Polska oferuje wachlarz ponad 200 produktów mających zastosowanie w takich obszarach leczenia jak: anestezjologia i intensywna terapia, onkologia, niewydolność nerek, terapia przeciwbakteryjna, niedożywienie i zaburzenia wchłaniania, terapia objętościowa oraz płynoterapia.

Od 2007 roku stanowisko Dyrektora Generalnego i Członka Zarządu pełni Maciej Chmielowski (1961). Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, lekarzem specjalistą w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Tytuł Executive MBA (Master of Business Administration) uzyskał dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu w Bełchatowie oraz w jednej z wiodących firm farmaceutycznych, w której obejmował stanowisko Business Unit Managera. Do swoich największych sukcesów zawodowych zalicza wkład w rozwój żywienia klinicznego i pracowni żywieniowych w Polsce.

Do partnerów Fresenius Kabi Polska należy kilkaset szpitali w całej Polsce, pacjenci leczeni w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, rodziny pacjentów zrzeszone w fundacjach oraz towarzystwa naukowe, takie jak Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Chirurgów, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutów. Fresenius Kabi Polska inicjuje badania naukowe w polskich instytutach naukowo-badawczych, takich jak np. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Firma należy do Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

KOMENTARZE
Newsletter