Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Złoty Medal Chemii – zgłoszenia ruszyły
Złoty Medal Chemii – zgłoszenia ruszyły
Od dzisiaj można już zgłaszać prace dyplomowe do konkursu Złoty Medal Chemii na stronie www.zlotymedalchemii.pl. To już siódma edycja konkursu dla młodych naukowców, w którym oceniane są prace licencjackie i inżynierskie z dziedziny chemii i pokrewnych. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a sponsorem nagród firma DuPont.

 

 

Do konkursu zgłaszać można prace licencjackie lub inżynierskie obronione w roku akademickim 2016/17 obejmujące tematykę chemii lub jej pogranicza z biologią i fizyką.

Do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać prace o znaczeniu poznawczym lub aplikacyjnym, obronione w roku akademickim 2016/17 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze z biologią i fizyką. Honorowy patronat nad konkursem sprawują Prezesi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Laureat Złotego Medalu Chemii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Na zdobywcę Srebrnego Medalu czeka 5 tys. złotych, a Brązowego 2,5 tys. złotych. Przyznane zostaną także wyróżnienia w wysokości 1 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

Kolejny raz firma DuPont wyróżni co najmniej trzy prace, których autorzy otrzymają nagrody w wysokości 2 tys. złotych. Wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i żywności, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych.

- Prawie wszystkie prace zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu charakteryzowały się wysokim poziomem. Spodziewamy się, że i tak będzie w tym roku.–– mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN. – Jesteśmy dumni, że możemy wspierać laureatów na tak wczesnym etapie kariery.

Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia będą: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

- Stale obserwujemy duży potencjał i wartość merytoryczną nadsyłanych prac konkursowych, co nas bardzo cieszy i motywuje do kontynuacji tak wyjątkowego przedsięwzięcia - mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland. - Jako DuPont od wielu lat wspieramy młodych naukowców z przekonaniem o wysokim znaczeniu zrealizowanych przez nich badań na rzecz rozwoju nauki i biznesu w Polsce.

W zeszłorocznej, szóstej edycji Złotego Medalu, 50 studentów i studentek z całego kraju zgłosiło swoje prace dyplomowe do konkursu. Michał Magott z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał Złoty Medal Chemii 2017 za pracę licencjacką opisującą magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach. Pierwszy raz w historii konkursu główna nagroda powędrowała do studenta z Krakowa.

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej konkursu, dostępnej pod adresem: www.zlotymedalchemii.pl. Zgłoszenia przesyłać można do 13 października. W listopadzie zostanie ogłoszona lista finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje prace w siedzibie IChF PAN w celu wyłonienia laureatów konkursu. Uroczysty finał piątej edycji Złotego Medalu Chemii odbędzie się tradycyjnie w grudniu w Warszawie.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

KOMENTARZE
Newsletter