Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wstępne wyniki badań firmy Moderna dotyczące terapii mRNA-3927 w leczeniu kwasicy propionowej
Wstępne wyniki badań firmy Moderna dotyczące terapii mRNA-3927 w leczeniu kwasicy propionow

Moderna – spółka biotechnologiczna będąca pionierem w dziedzinie terapii i szczepionek opartych na informacyjnym RNA (mRNA) – ogłosiła, że na dorocznym spotkaniu Amerykańs­kiego Towarzystwa Terapii Genowej i Komórkowej (ASGCT, z ang. American Society of Gene + Cell Therapy) w 2023 r. przedstawiono wstępne dane z badania I//II fazy dotyczącego zasto­so­wania mRNA-3927 w eksperymentalnej terapii kwasicy propionowej (PA).

 

 

Trwające globalne badanie kliniczne I/II fazy (numer identyfikacyjny w systemie Clinical­Trials.gov: NCT04159103) jest wieloośrodkowym badaniem otwartym mającym na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakodynamiki i farmakokinetyki mRNA-3927 u uczestników w wieku po­wy­żej 1 roku z genetycznie potwierdzoną kwasicą propionową (PA, z ang. propionic acidemia). W badaniu zastosowano metodę eskalacji dawki w celu oceny dożylnego podawania mRNA-3927. Początkowy schemat dawkowania wynosił 0,3 mg/kg i był podawany dożylnie co trzy tygodnie, kolejne dawki podawane były co dwa tygodnie. Uczestnicy, którzy ukończyli badanie optymalizacji dawki (10 dawek), kwalifikują się do kontynuacji leczenia w otwartym badaniu przedłużonym (NCT05130437). Pierwszorzędowe punkty końcowe badania dotyczą bezpieczeństwa i tolerancji, podczas gdy punkty drugorzędowe i eksploracyjne obejmują farmakologię, ocenę potencjalnych biomarkerów osoczowych oraz częstotliwość i czas trwania zdarzeń dekompensacji metabolicznej (MDE, z ang. metabolic decompensation events). mRNA-3927 był dobrze tolero­wany w podawanych dawkach, wykazano również obiecującą zależność parametrów farma­kologicznych od dawki oraz potencjalne korzyści kliniczne.

Do tej pory łącznie 16 uczestników otrzymało dawki mRNA-3927 w pięciu kohortach dawkowania. 11 uczestników z tej grupy ukończyło badanie i zostało włączonych do otwartego badania przed­użonego, a pięciu uczestników było leczonych mRNA-3927 przez ponad rok. Po rozpoczęciu le­czenia mRNA-3927 u większości uczestników, którzy zgłaszali MDE w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem badania, występowały one rzadziej lub nie występowały wcale. W obu badaniach podano łącznie ponad 280 dawek mRNA-3927, co przekłada się na ponad 13 pacjentolat doświadczenia w leczeniu. Nie odnotowano toksyczności ograniczającej dawkę ani konieczności przerwania badania z powodu zdarzeń niepożądanych zaistniałych w trakcie leczenia (TEAE, z ang. treatment-emergent adverse events). U 15 uczestników wystąpiło TEAE, natomiast 9 doświadczyło TEAE związanego z badanym lekiem. Ciężkie zdarzenia niepożądane (SAE, z ang. serious adverse event) odnotowano u 8 uczestników. Większość SAE wynikała z kwasicy propionowej i nie była związana z mRNA-3927. U 6 uczestników wystąpiły łagodne TEAE związane z infuzją (IRR, z ang. infusion-related reaction), większość zdarzeń wystąpiła jednak przy pierwszych dawkach. – Po wejściu w fazę zwiększania dawki, w której będziemy dalej oceniać bezpieczeństwo i skuteczność oraz określać zalecaną dawkę do przyszłych badań klinicznych, nadal obserwujemy obiecujące wyniki podawania mRNA-3927. To pierwsze badanie kliniczne, w którym przedstawiono wyniki terapii mRNA w celu zastępowania białek wewnątrzkomórkowych, a nasze obserwacje opierają się na ponad 13 pacjentolatach doświadczenia. Jesteśmy ogromnie wdzięczni pacjentom, ich rodzinom i naukowcom, którzy wzięli udział w naszych wysiłkach badawczych i z niecierpliwością czekamy na kontynuację badań w celu oceny potencjału terapeutycznego naszego kandydata mRNA w leczeniu kwasicy propionowej – stwierdza Kyle Holen, starszy wiceprezes firmy Moderna i dyrektor ds. rozwoju, terapii i onkologii.

Źródła

Fot. Moderna, materiały prasowe

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter