Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Współpraca Sanofi i UCB warta 100 mln EUR dla opracowania terapii chorób immunologicznych
Francuski koncern farmaceutyczny Sanofi podjął współpracę z biofarmaceutyczną firmą UCB, czego owocem mają być nowe leki do terapii chorób o podłożu immunologicznym.

UCB to belgijska firma farmaceutyczna realizująca badania biomedyczne, których przedmiotem są zarówno biomolekuły, takie jak przeciwciała, jak i potencjalne leki niskocząsteczkowe. Jednym z głównych obszarów działalności firmy jest poszukiwanie nowych, skutecznych terapii wobec chorób o podłożu immunologicznym. To właśnie ten aspekt działalności ma szansę na intensywny rozwój dzięki podjętej w ostatnim czasie współpracy z francuskim gigantem farmaceutycznym Sanofi.

Ogłoszona niedawno umowa o współpracy Sanofi i UCB dotyczy zarówno aspektów naukowych, jak i strategicznych. Celem ma być opracowanie nowych niskocząsteczkowych leków przeciwzapalnych, które mają szansę na szerokie zastosowanie w terapii schorzeń immunologicznych, szczególnie w odniesieniu do gastroenterologii i artretyzmu. O skuteczności wspólnie realizowanego projektu ma decydować z jednej strony doświadczenie i zasoby francuskiego Sanofi, z drugiej zaś nowatorskie rozwiązania i zaplecze badawczo‑rozwojowe firmy UCB.

UCB NewMedicines to jednostka badawcza w obrębie UCB wykorzystująca odkrywcze podejście w identyfikacji niskocząsteczkowych modulatorów szlaków metabolicznych. Współpraca tej jednostki z Sanofi będzie wiązała się ze wsparciem finansowym ze strony francuskiego giganta sięgającym nawet 100 mln EUR. Zgodnie z porozumieniem obu firm, UCB otrzyma środki w kolejnych transzach: na początku współpracy i w miarę postępu prac związanych z zakończeniem etapów badań przedklinicznych i klinicznych. Przyszłe zyski i koszty mają być dzielone równo między oba podmioty.

Zdaniem przedstawicieli Sanofi, choroby o podłożu immunologicznym stanowią dziś istotny problem dla zdrowia publicznego, a współpraca z UCB oparta o realizację wyzwań naukowych z dziedziny immunologii znacząco zwiększa szanse na szybsze odkrycie skutecznych terapii.

Źródła

www.european-biotechnology-news.eu

www.ucb.com

KOMENTARZE
Newsletter