Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
WAŻNE! 1 czerwca mija okres przejściowy dla kart charakterystyki – co to oznacza?
WAŻNE! 1 czerwca mija okres przejściowy dla kart charakterystyki – co to oznacza?
1 czerwca 2017 roku upływa termin okresu przejściowego w kartach charakterystyki. Po tej dacie podmioty wprowadzające mieszaniny do obrotu mają obowiązek przeklasyfikować swoje produkty i dostosować je do wymogów rozporządzenia 1272/2008/WE.

 

 

 

Oznacza to, że po 1 czerwca 2017 roku wszystkie karty charakterystyki będą musiały zawierać klasyfikację i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem CLP. Wszystkie produkty chemiczne znajdujące się w obrocie będą musiały być zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu. Produkty z oznakowaniem zgodnym z dyrektywą 1999/45/EWG, które nie zostaną sprzedane do dnia 1 czerwca 2017 roku, nie będą mogły pozostawać w obrocie. Powinny być wycofane z rynku i ponownie oznakowane.


Więcej informacji: http://biotechnologia.pl/biotechnologia/okresy-przejsciowe-w-kartach-charakterystyki,16427

 

 

KOMENTARZE
Newsletter