Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Urteste osiągnęło kamień milowy w projekcie testu diagnostycznego na raka żołądka
Urteste osiągnęło kamień milowy w projekcie testu diagnostycznego na raka żołądka

Urteste S.A. – spółka specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych dzięki zastosowaniu unikalnej analizy próbek moczu – w efekcie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracowała prototyp testu diagnostycznego dla raka żołądka. Złożony został również wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek. 

 

 

Według raportu „Global Cancer Statistics 2020” w 2020 r. na świecie odnotowano niemal 1,1 mln nowych przypadków chorych na nowotwory żołądka oraz 770 tys. zgonów spowodowanych tymi nowotworami, co stanowiło blisko 8% zgonów wywołanych wszystkimi nowotworami. – Nowotwory żołądka stanowią na świecie trzeci co do częstotliwości powód zgonów spośród wszystkich nowotworów. Według danych medycznych jedynie 6% pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem żołądka w stadium rozsianym żyje kolejne 5 lat od momentu diagnozy. Tymczasem rak żołądka wykryty we wczesnym stadium daje 90% szans na 5-letnie przeżycie. W Polsce w początkowej fazie choroby udaje się wychwycić mniej niż 10% przypadków. Jest to jeden z nagorzej rokujących nowotworów, dlatego potrzeba diagnostyczna jest ogromna. Z tego względu opracowanie prototypu testu diagnostycznego do wczesnej diagnostyki raka żołądka stanowi dla Urteste dużą wartość. Konsekwentnie realizujemy nasz plan, którego celem jest, abyśmy na koniec 2023 r. dysponowali 15 prototypami testów na najczęściej występujące nowotwory – mówi Grzegorz Stefański, prezes zarządu i współzałożyciel Urteste

Strategia patentowa Urteste zakłada złożenie w okresie kolejnych 12 miesięcy zgłoszenia patentowego w procedurze międzynarodowej PCT. Na początku lutego spółka złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie zawieszonego wcześniej postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną nie więcej niż 395,286 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych. W styczniu zarząd Urteste przyjął politykę dywidendową za rok obrotowy 2023 i za lata następne. W przypadku wypracowania zysku w danym roku obrotowym, w związku z komercjalizacją technologii spółki, zgodnie z ww. polityką dywidendową, zarząd uważa za korzystne, aby rekomendować walnemu zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez radę nadzorczą, wypłatę dywidend w wysokości od 40% do 60% zysku netto uzyskanego w danym roku obrotowym, który może – zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych – zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy. Ostateczna rekomendacje zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależeć od wielkości wypracowanego zysku, oceny sytuacji finansowej i płynnościowej spółki oraz potrzeb kapitałowych. Ponadto w styczniu br. spółka zawarła umowę z doradcą transakcyjnym Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Przedmiotem umowy jest doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego w zakresie udzielenia licencji lub sprzedaży (przeniesienia praw) całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii. Clairfield posiada duże doświadczenie w transakcjach m.in. w obszarze nowoczesnych technologii medycznych.

Flagowym i najbardziej zaawansowanym projektem Urteste jest PANURI, czyli test na raka trzustki. Drugim projektem spółki jest MULTI-CANCER, którego celem jest opracowanie testu do jednoczesnego wykrywania wielu rodzajów nowotworów: prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego oraz układu nerwowego. Urteste posiada już 10 prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów, odpowiadających łącznie za blisko 60% wszystkich zgonów spowodowanych chorobami onkologicznymi na świecie. 

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/anatomia-x-ray-ludzkie-cia%c5%82o-7111055/

KOMENTARZE
Newsletter