Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Układy automatycznego smarowania sposobem na przedłużenie żywotności maszyn i urządzeń
Układy automatycznego smarowania sposobem na przedłużenie żywotności maszyn i urządzeń
Najczęściej spotykaną przyczyną awarii maszyn oraz urządzeń, używanych w procesach biotechnologicznych, jest niewłaściwe smarowanie, które naraża na poważne koszty długotrwałego, nieplanowanego przestoju w produkcji oraz na dodatkowe koszty naprawy urządzenia.

 

Złe smarowanie obniża dyspozycyjność maszyn, jest źródłem nadmiernego zużycia olejów, smarów i części zamiennych. Generuje koszty napraw i straty w produkcji, dlatego większość zakładów produkcyjnych instaluje nowe, ekonomiczne i niezawodne systemy smarowania, które wypełnią postawione im zadania bez szkody dla środowiska naturalnego.

Wiele firm wykonuje ręczne smarowanie, które jest wyjątkowo kłopotliwe i czasochłonne, wymagające dużo czasu i siły fizycznej do obsługi. Dodatkowo dochodzi czynnik ludzki: rozproszona odpowiedzialność za smarowanie, brak zapisów z wykonanych czynności, przesmarowanie, niedosmarowanie lub pominięcie punktu smarowego przez pracownika. Niektóre punkty smarowe dostępne są tylko wtedy, gdy maszyna nie pracuje, co prowadzi do częstszych przestojów i obniżenia wydajności produkcji.


Techniki automatycznego smarowania
Technikom utrzymania ruchu, którym zależy na ciągłości produkcji, zaleca się zastosowanie układów automatycznego smarowania. Układy te zapewnią podawanie precyzyjnej dawki środka smarnego do punktów smarowych podczas pracy maszyny. Środek smarny, w stałej odmierzonej ilości, jest podawany w krótkich odstępach czasu, minimalizując tarcie i zużycie elementów. Dodatkowo dochodzi wyeliminowanie konieczności dojścia do trudno dostępnych oraz niebezpiecznych części urządzenia, przez co zwiększa się bezpieczeństwo pracy.

Nowoczesne układy smarowania pozwalają na wbudowanie systemu do istniejących maszyn i urządzeń danej linii produkcyjnej. Wtedy obsługa ogranicza się wyłącznie do napełniania zbiornika smarem lub olejem oraz do obserwacji sygnalizacji prawidłowości działania całego układu. Odpowiednie układy do automatycznego smarowania stosuje się zarówno do pojedynczych punktów, jak i do całych maszyn oraz linii produkcyjnych.


Układy automatycznego smarowania
Układ automatycznego smarowania dobiera się w pierwszej kolejności pod względem zasilania. Do wyboru może być: zasilanie elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub mechaniczne. Następnie ustala się odległość pomiędzy punktami. Na typowy układ automatycznego smarowania składają się: pompa, zbiornik smaru z kontrolą poziomu środka smarnego, zawór bezpieczeństwa, linia powrotna, elektronicznie monitorowane rozdzielacze.

Automatyczne układy smarowania na olej i smar mogą występować w różnych systemach jako: liniowe, dwuliniowe, progresywne, wielopunktowe, natryskowe itp.

Obecnie praktycznie każdy z większych producentów systemów smarowania ma w swojej gamie zestaw urządzeń, z których można wybrać najbardziej odpowiedni do danych potrzeb.
Gdy punkty smarowe znajdują się blisko siebie, stosuje się układy progresywne. Gdy punkty są oddalone od siebie lub wymagają różnych dawek smaru, stosujemy układy jedno lub dwuliniowe. Systemy te dają nam możliwość regulacji dawki smaru indywidualnie w poszczególnych punktach. Jeżeli dawki smaru mają być stałe i regularne, stosuje się układy progresywne. Gdy istnieje potrzeba smarowania pojedynczych punktów oddalonych od siebie, wtedy stosuje się smarownice punktowe. Wybierając układ smarowania, należy kierować się przede wszystkim: rodzajem środka smarnego (olej, smar półpłynny czy smar plastyczny), wielkością maszyny, liczbą punktów smarowania, zapotrzebowaniem na środek smarny oraz zakresem temperatury pracy. Nie można pominąć takich czynników jak: zasilanie, sposób sterowania oraz monitorowania pracy systemu. Ważne są też sposoby prowadzenia instalacji smarowej i warunki pracy maszyny. Nie do pominięcia jest także aspekt ekonomiczny, lecz nie powinien on być głównym kryterium.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter