Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Transfer wiedzy i technologii między Polską a Brazylią, czy to możliwe?
Mabion kontynuuje działania zmierzające do rejestracji leku MabionCD20 na rynku brazylijskim oraz objęcia spółki programem partnerstwa prywatno - publicznego (PDP). Brazylijski rynek biotechnologiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obecnie na świecie i stanowi kluczowy element tamtejszej gospodarki. Aspektem, który ma największy wpływ na jego atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów i koncernów farmaceutycznych, jest program Partnerstwa Prywatno - Publicznego, koordynowany przez brazylijskie Ministerstwo Zdrowia.

Zarząd spółki Mabion i Biolotus przy udziale dyrektora Instituto Vital Brasil (IVB) spotkał się z Gubernatorem oraz Sekretarzem Stanu i Sekretarzem Stanu ds. zdrowia stanu Rio de Janeiro. Rozmowy prowadzono także z przedstawicielami brazylijskiego Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Przemysłu i Handlu Zagranicznego. Spotkania dotyczyły wprowadzenia leku MabionCD20 na rynek największego państwa Ameryki Południowej w ramach Partnerstwa Prywatno-Publicznego. Partnerstwo opierać ma się na transferze wiedzy i technologii, współpracy z lokalnymi firmami farmaceutycznymi. Co więcej, firmy objęte jego założeniami mogą liczyć na możliwość stałej współpracy w zakresie technologicznej ze swoimi południowoamerykańskimi odpowiednikami, a także na gwarantowany udział w miejscowym rynku produktów biopodobnych.

- Ogromny potencjał brazylijskiego sektora biotechnologicznego, jego szybki rozwój oraz szanse, które daje koncernom farmaceutycznym, przyczyniły się do podjęcia przez Mabion działań związanych z wprowadzeniem do obrotu w tym kraju własnych produktów leczniczych - przyznaje Maciej Wieczorek, prezes zarządu Mabion SA. .

Wieczorek tłumaczy, że procedura przystąpienia do programu Partnerstwa Prywatno-Publicznego jest czasochłonna i skomplikowana. Rekomendację konkretnej firmy brazylijskiemu rządowi przedstawia Ministerstwo Zdrowia, natomiast jednostką, która wybiera dostawcę technologii jest Instituto Vital Brasil.

- To właśnie Instituto Vital Brasil, po przedstawieniu naszych badań i technologii, wybrał Mabion, jako partnera w zakresie leku biopodobnego MabionCD20. IVB jest brazylijskim ośrodkiem badawczym z bardzo długą tradycją, realizującym przedsięwzięcia w ramach Partnerstwa Prywatno-Publicznego w Brazylii. Ponadto firma Biolotus, z którą współpracujemy, gwarantuje podjęcie odpowiednich działań prowadzących do rejestracji i dystrybucji leku MabionCD20 w Brazylii, a także wybudowanie na terenie tego kraju fabryki i laboratorium analitycznego, aby w przyszłości docelowo wytwarzać tam gotowe leki - kończy prezes firmy Mabion SA.

Biolotus to firma farmaceutyczna specjalizującą się w badaniach, rozwoju, rejestracji, wytwarzaniu, promocji, dystrybucji oraz ogólnoświatowej komercjalizacji produktów farmaceutycznych i biotechnologicznych. Współpraca spółki Mabion z brazylijskim partnerem nie tylko umożliwia wymianę w zakresie know-how. Dzięki objęciu programem Partnerstwa Prywatno-Publicznego przedstawiciele polskiej spółki mają nadzieję na szybkie przeprowadzenie procesów rejestracji, a następnie rozpoczęcie dystrybucji leku MabionCD20 w tym kraju.

Instituto Vital Brasil powstał 3 czerwca 1919 roku w Niterói (Rio de Janeiro). Został założony przez Vital Brazil Mineiro da Campanha (1865-1950). Instytut zajmował się m.in. szczepionką na gruźlicę, a obecnie działa nie tylko w obszarze produkcji, ale przede wszystkim w zakresie badań i szkoleń. W 1930 roku został przekształcony w instytucję prywatną, lecz nadal ściśle współpracuje z rządem państwa i pracuje na rzecz zdrowia publicznego. Misją instytutu jest przyczynianie się do promowania zdrowia przez badania, rozpowszechnianie wiedzy naukowej oraz produkcję preparatów farmaceutycznych, w zgodzie z etyką i przy zachowaniu odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

 

Anna Szulc

KOMENTARZE
news

<Listopad 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Newsletter