Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
To już 5 lat Instytutu Biotechnologii na PW!
To już 5 lat Instytutu Biotechnologii na PW!
W dniach 30 września- 12 października na Politechnice Warszawskiej odbywały się obchody BIOjubileuszu. Wydarzenie to zorganizowano z okazji 5-lecia istnienia Instytutu Biotechnologii i nauczania tego kierunku na Wydziale Chemicznym oraz prawie 25-lecia istnienia Biotechnologii w Politechnice Warszawskiej.

Organizatorami BIOjubileuszu był Instytut Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza” oraz Koło Naukowe Biotechnologów „Herbion”.

 

Kształcenie na kierunku biotechnologia w Politechnice Warszawskiej rozpoczęto w roku akademickim 1989/90. Rekrutacja na ten kierunek prowadzona była na trzech wydziałach
 (na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz na Wydziale Chemicznym).

 

Pod koniec czerwca 2002 roku, utworzono Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii (MCB) Politechniki Warszawskiej  jednostkę organizacyjną, której zadaniem było realizowanie wspólnych celów dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych tych trzech wydziałów w zakresie biotechnologii i nauk pokrewnych.

 

W 2007 roku, władze Politechniki Warszawskiej, uznały rozwój kierunku Biotechnologia w PW za zgodny z priorytetami Politechniki Warszawskiej. Spowodowało to, że MCB utraciło status samodzielnej jednostki organizacyjnej uczelni i przyczyniło się do włączenia kierunku Biotechnologia do  innej jednostki organizacyjnej (wydziału), którym okazał się Wydział Chemiczny.

 

W dniu 28.05.2008 roku, Senat Politechniki Warszawskiej podjął Uchwałę, w której wyraził zgodę na zniesienie Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii. Zgodnie z Uchwałą od dnia 1 października 2008 roku, organizacja i koordynacja kształcenia na kierunku Biotechnologia należy do zadań Instytutu Biotechnologii Wydziału Chemicznego. Kształcenie odbywa się zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Radę MCB i jest prowadzone nie tylko przez pracowników Wydziału Chemicznego, ale również przez specjalistów z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydziału Inżynierii Środowiska oraz spoza Politechniki Warszawskiej.

 

Przez 13 dni BIOjubileuszu odbyły się m.in.:

  • sesje naukowe prowadzone przez wybitnych naukowców, dotyczące różnych aspektów biotechnologii. Ponadto, uczestnicy sesji mieli okazję zapoznać się z historią odkrywania leków oraz zastosowaniem leków pochodzenia biologicznego w wielu dziedzinach medycyny.
  • sesja wspomnieniowa Absolwentów kierunku Biotechnologia Politechniki Warszawskiej
  • wręczenie statuetek Kryształowego Enzymu dla osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju biotechnologii na Politechnice Warszawskiej.

 

Statuetki Kryształowego Enzymu otrzymali:

- pośmiertnie prof. dr hab. inż. Krzysztof Szewczyk  (nagrodę odebrała p. Teresa Szewczyk)

- prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, pierwsza Dyrektor Instytutu Biotechnologii

- prof. dr hab.  Maria Łebkowska,

- prof. dr hab. inż. Ryszard Podhorecki

- prof. dr hab. inż. Jan Plenkiewicz

 

 

Również najmłodsi mieli możliwość uczestniczenia w BIOjubileuszu podczas Pikniku Biotechnologa, który odbył się 12 października. W czasie pikniku, dzieci mogły zobaczyć pokazy kół naukowych PW, UW, SGGW oraz zwiedzić laboratoria Wydziału Chemicznego.

 

BIOjubileusz zwieńczył uroczysty Bal Absolwentów zorganizowany i prowadzony przez studentów kół naukowych „Herbion” i „Symbioza”.

 

Milena Materac/Tomasz Sznerch

KOMENTARZE
Newsletter