Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Szansa na przełom w terapii nieuleczalnego nowotworu dzięki polskim naukowcom

Amyloidoza AL jest rzadką chorobą, która charakteryzuje się gromadzeniem się amyloidów w różnych tkankach i narządach organizmu – zwykle w nerkach, wątrobie, śledzionie i sercu. Choroba ta jest spowodowana nieprawidłową produkcją białka surowiczego A przez wątrobę, w czego wyniku dochodzi do uszkodzenia i zaburzenia funkcji narządów, co prowadzi natomiast do postępującej niewydolności wielonarządowej.

 

 

W Polsce amyloidoza AL jest uznawana za chorobę rzadką. Leczenie wymaga indywidualnego podejścia i ścisłej współpracy z zespołem specjalistów, w tym hematologami, kardiologami, nefrologami czy immunologami. W większości przypadków opiera się na zmniejszeniu poziomu białka TTR we krwi, co może prowadzić do zahamowania progresji choroby. Metody leczenia obejmują: przeszczepienie wątroby, farmakoterapię i terapię genową. Choroba może przebiegać bez manifestacji klinicznej aż do późnych jej etapów, co utrudnia wczesne rozpoznanie. W 40% przypadków diagnoza amyloidozy AL jest stawiana dopiero po roku od wystąpienia objawów, nawet u pacjentów, będących pod obserwacją hematologów. – Podstawą rozpoznania amyloidozy AL jest wykrycie amyloidu w danym narządzie w badaniu histopatologicznym. Materiał do badań uzyskuje się z biopsji lub aspiracji tkanki zajętego narządu, biopsji podskórnej tkanki tłuszczowej jamy brzusznej bądź gruczołów śluzowych jamy ustnej – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak z Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Objawy zależą od zajętych narządów – nie są swoiste i często przypominają dolegliwości związane ze starzeniem się (np. postępujące upośledzenie wydolności nerek lub serca), typowe dla wieku, w którym choroba bywa najczęściej rozpoznawana. Ponadto objawom związanym z zajęciem narządów zwykle towarzyszą symptomy ogólne, takie jak: zmęczenie, niedożywienie i niewyjaśniona utrata masy ciała.

Nowe metody leczenia amyloidozy AL

W Polsce prowadzone są badania naukowe nad amyloidozą AL, w ramach których naukowcy starają się lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania amyloidów oraz opracować nowe metody leczenia tej choroby. Istnieją też organizacje pacjenckie, takie jak Polskie Stowarzyszenie Pacjentów z Amyloidozą, które wspierają chorych i prowadzą działania na rzecz poprawy ich sytuacji. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzą badanie STARLIGHT w grupie 20 pacjentów z nieleczoną amyloidozą AL, w którym zostanie ocenione eksperymentalne skojarzenie sargramostimu – rekombinowanego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) – z niedawno zarejestrowanym i nierefundowanym w Polsce schematem immunochemioterapii D-VCD (daratmumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon). – Powodem zastosowania sargramostimu jest próba aktywacji makrofagów tkankowych do skuteczniejszej fagocytozy złogów amyloidu, co wraz z aktywnym niszczeniem klonalnych plazmocytów przez immunochemioterapię D-VCD może doprowadzić do zwiększenia odsetka odpowiedzi narządowych, szczególnie sercowych i nerkowych. Leczenie takie stanowi potencjalnie nadzieję na poprawę rokowania u pacjentów z amyloidozą AL, u których obecnie nie obserwuje się odpowiedzi narządowych po zastosowaniu dotychczasowych metod leczenia – omawia prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak. Dodatkowo w ramach projektu zostaną opracowane dwie zaawansowane, niedostępne dotychczas w rutynowej diagnostyce klinicznej w Polsce, zaawansowane metody typowania amyloidu – za pomocą mikrodyssekcji laserowej i spektrometrii masowej (MS) oraz mikroskopii immuno-elektronowej (IEM). Opracowanie i następnie wdrożenie tych metod wprowadzi nowoczesny standard diagnostyki różnicowej amyloidoz w Polsce.

--

Badanie finansowane jest ze środków Agencji Badań Medycznych. Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z głównym badaczem prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Jamroziakiem (krzysztof.jamroziak@wum.edu.pl) lub koordynator projektu Anną Krukowską (anna.krukowska@wum.edu.pl). 

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/laboratorium-nauka-rury-2107510/

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter