Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita ogłasza prezentację wyników z projektu SEL120 podczas 60. American Society of Hematology Annual Meeting
Selvita ogłasza prezentację wyników z projektu SEL120 podczas  60. American Society of Hema
Selvita S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, zapowiada prezentację najnowszych wyników projektu SEL120, pierwszego w swojej klasie, małocząsteczkowego inhibitora CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej podczas 60. American Society of Hematology Annual Meeting, które odbędzie się w dniach 1-4 grudnia 2018 r. w San Diego.

 

Podczas prezentacji ustnej oraz posterowej zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki projektu SEL120 otrzymane w ramach współpracy naukowej zawiązanej pomiędzy Selvitą a badaczami z Uniwersytetu w Lund, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Współpracujące zespoły pokażą wyniki potwierdzające, iż zarówno w modelach mysich, jak i ksenoprzeszczepach z zastosowaniem próbek pochodzących od pacjentów, podawanie SEL120 powoduje zmniejszenie liczebności komórek białaczkowych, co stanowi potwierdzenie koncepcji klinicznego zastosowania SEL120 w ostrej białaczce szpikowej. W modelu zwierzęcym oraz w hodowlach komórek pierwotnych pochodzących od pacjentów, zastosowanie SEL120 oraz innych inhibitorów CDK8, prowadzi do wzrostu tempa namnażania i dojrzewania komórek progenitorowych krwi, co jest istotne dla potencjalnego rozwoju SEL120 w leczeniu rzadkiego wrodzonego zespołu niewydolności szpiku kostnego tzw. niedokrwistości Diamonda-Blackfana.

KOMENTARZE
Newsletter