Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
SEL24/MEN1703 podane pierwszemu pacjentowi w Europie w ramach II fazy badań klinicznych
SEL24/MEN1703 podane pierwszemu pacjentowi w Europie w ramach II fazy badań klinicznych

Ryvu Therapeutics S.A. poinformowało o podaniu SEL24/MEN1703 pierwszemu pacjentowi w europejskim ośrodku klinicznym, w ramach trwającego badania klinicznego fazy II DIAMOND-01 (CLI24-001; NCT03008187) prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia, AML). SEL24/MEN1703 jest pierwszym w swojej klasie (ang. „first-in-class”), doustnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3, o potencjalnym zastosowaniu jako monoterapia w leczeniu AML.

 

Zgodnie z informacją podaną przez spółkę Menarini Ricerche, będącą wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703, wspomniany pacjent otrzymał dawkę w ramach rozpoczęcia etapu ekspansji kohorty, po ukończeniu etapu eskalacji dawki, którego wyniki zostały zaprezentowane w czerwcu przez Menarini Ricerche, podczas konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego – 25th Annual Meeting of the European Hematology Association (EHA). Etap ekspansji kohorty rozpoczął się także w ośrodkach klinicznych w USA.

DIAMOND-01 to badanie kliniczne typu „first-in-human” fazy I/II eskalacji dawki i ekspansji kohorty SEL24/MEN1703, prowadzone u pacjentów z nawrotową lub oporną postacią ostrej białaczki szpikowej, a także u osób wcześniej nieleczonych, niekwalifikujących się do chemioterapii. Etap ekspansji kohorty przeprowadzony zostanie w wiodących ośrodkach onkologicznych w Stanach Zjednoczonych i Europie, m.in. w ośrodkach klinicznych we Włoszech, Hiszpanii oraz Polsce.

– Bardzo cieszymy się, że badanie kliniczne SEL24/MEN1703 będzie prowadzone także w europejskich ośrodkach onkologicznych, w tym w Polsce – komentuje Paweł Przewięźlikowski, Prezes Ryvu Therapeutics S.A. – Jesteśmy dumni, że związek odkryty i rozwijany przez polskich naukowców ma szansę pomóc chorym cierpiącym na ostrą białaczkę szpikową również w naszym kraju – dodaje.

W badaniu fazy II wezmą udział pacjenci z nawrotową lub oporną postacią ostrej białaczki szpikowej. Celem tej fazy jest dalsza ewaluacja aktywności i profilu bezpieczeństwa SEL24/MEN1703 jako monoterapii w dawce rekomendowanej, wyznaczonej na etapie eskalacji dawki.

KOMENTARZE
Newsletter