Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nie, nie boję się badań klinicznych!
Badania kliniczne dają pacjentom szansę na rozwój nowych, pionierskich metod leczenia. Mimo tego, z roku na rok przeprowadza się ich coraz mniej. Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych próbowano dociec, dlaczego tak się dzieje.

Od 2005r. w okolicach 20 maja odbywają się obchody Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Z tej okazji została zorganizowana Konferencja „Badania kliniczne – korzyści i szanse”, aby podzielić się z szerszym gronem obiorców wiedzą na ich temat. Poruszone zostały najważniejsze kwestie związane z badaniami klinicznymi zarówno z punktu widzenia naukowca czy firmy farmaceutycznej, jak i pacjenta.

Jest to inicjatywa upamiętniająca przeprowadzenie uznanego za pierwsze na świecie badania klinicznego. Dokonał tego w 1747r. James Lind. Był on lekarzem, który zaobserwował, że marynarze jedzący cytrusy z dużą częstotliwością rzadziej chorują na szkorbut. Obecnie, upamiętnienie tego wydarzenia ma na celu zwrócenie uwagi na rozwój leków oraz nauk biomedycznych.

W tym roku organizatorami wydarzenia w Polsce był Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO, także Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Badania kliniczne są konieczne, aby można było ocenić ewentualne ryzyko związane ze stosowaniem nowej cząsteczki przed wprowadzeniem jej na rynek. Oczywiście wiąże się to z występowaniem pewnych pytań natury moralnej, ze względu na próby przeprowadzanie z udziałem ludzi. Ponadto, problem stanowi także niewiedza społeczeństwa oraz błędne informacje przekazywane przez media. Często jedno niepowodzenie, które pojawiło się podczas takiej próby jest wyolbrzymiane, co skutkuje przypięciem badaniom klinicznym łatki wykorzystywania ludzi, jako „królików doświadczalnych”. Trzeba jednak mówić równie często o szansach i korzyściach jakie wypływają z przeprowadzania badań klinicznych, jak i zagrożeniach jakie sobą niosą.

Udział w badaniach klinicznych wiąże się jednak z bardzo dużymi korzyściami dla pacjentów. Przede wszystkim, istnieje szansa na wykrycie schorzeń (o których badany nie miał pojęcia) podczas bardzo restrykcyjnych procedur kwalifikacyjnych. Ponadto, osoba biorąca w nich udział ma zapewnioną kompleksową opiekę na najwyższym poziomie oraz rekompensatę finansową związaną z poświęconym czasem. Jak podkreśla Teresa Brodniewicz ze Stowarzyszenia na Recz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce  – „Często sponsor pokrywa koszty związane w dodatkowymi procedurami leczniczymi, np. rezonansem magnetycznym. Standardy takich procedur są utrzymane na bardzo wysokim poziomie”. Po zakończeniu badań istnieje możliwość przedłużenia terapii.

Naukowcy i firmy farmaceutyczne muszą się jednak liczyć z wysokim ryzykiem niepowodzenia. Z roku na rok koszty opracowania leków rosną. Wprowadzenie na rynek cząsteczki terapeutyku to koszt ok. 1,3 mld dolarów. Mimo tego, w ciągu ostatnich 20 lat na ryneku światowym pojawiło się około 300 nowych leków oraz szczepionek, które pomagają w terapii blisko 150 chorób. Do najczęściej opracowywanych, należą związki leczące choroby nowotworowe, neurologiczne, kardiologiczne i reumatologiczne. Podniosły się także same koszty administracyjne oraz czas potrzebny aby rozpocząć jakiekolwiek procedury. To wszystko składa się na spadek wniosków o prowadzenie badań klinicznych o 25% (stan między 2007 a 2011 rokiem).

W Polsce na badania kliniczne w ciągu roku firmy innowacyjne wydają ok. 900 mln złotych, na co składa się 400 procedur angażujących 30 tys. pacjentów. Ma to olbrzymi wpływ na budżet państwa. Narodowy Fundusz zdrowia jest w stanie zaoszczędzić 130 mln złotych patrząc jedynie na samych pacjentów onkologicznych, biorących udział w innowacyjnych terapiach, które mają inne źródło finansowania.

Podczas wszystkich procedur bardzo ważny jest także sam pacjent. O ochronę jego praw i pozycję w systemie zdrowia dba Federacja Pacjentów Polskich. Od 2012r. istnieje także projekt finansowany w ramach "Inicjatywy na rzecz Nowoczesnych Leków" – EUPATI. Dzięki niemu badane osoby będą miały szansę otrzymać fachową i wiarygodną informację dotyczącą działalności badawczo-rozwojowej branży farmaceutycznej.

KOMENTARZE
Newsletter