Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
SA-beta-galaktozydaza – marker starzenia w komórkach traktowanych ksantonami
SA-beta-galaktozydaza – marker starzenia w komórkach traktowanych ksantonami
Starzenie się komórek jest zjawiskiem, które odgrywa kluczową rolę w hamowaniu podziałów komórkowych. Twierdzi się, że komórki mogą ulegać starzeniu na skutek destrukcyjnego działania reaktywnych form tlenu (RFT). Wytwarzanie RFT jest zjawiskiem fizjologicznym, ale może być także indukowane poprzez ekspozycję komórek na działanie wybranych czynników środowiskowych.

 

 

Pochodne ksantonów stanowią grupę związków mogących wpływać na przebieg wielu procesów biologicznych, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania komórek. Wykazują m.in. działanie przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne, a także potencjalne działanie przeciwnowotworowe, choć dokładne mechanizmy działania tych związków nie zostały jeszcze opisane. Właściwości ksantonów są ściśle związane z rodzajem podstawników oraz ich lokalizacją w strukturze poszczególnych pochodnych ksantonów.

W powyższym badaniu analizowano, czy pochodne ksantonów mogą indukować starzenie w wybranych hodowlach komórkowych. Analizie poddano dwa naturalne ksantony (α-mangostynę i kwas gambogowy) oraz cztery pochodne ksantonów zsyntetyzowane w Zakładzie Chemii Bioorganicznej CMUJ. Eksperyment przeprowadzono na prawidłowych (C3H/10T1/2) i zmodyfikowanych genetycznie fibroblastach (linia komórkowa została ustalona i scharakteryzowana przez dr Tomasza Locha, Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej SUM). Komórki traktowano wyżej wymienionymi związkami, a następnie dokonano pomiaru aktywności endogennej β-galaktozydazy (SA-β-gal), która jest jednym z najlepiej poznanych markerów starzenia komórkowego. W obu liniach zaobserwowano zwiększoną liczbę komórek SA-β-gal-pozytywnych i zinterpretowano to jako efekt stresu oksydacyjnego indukowanego przez ksantony. Natomiast w zmodyfikowanych genetycznie fibroblastach szkodliwy efekt działania RFT został znacząco zredukowany, w wyniku nadekspresji mangano-zależnej dysmutazy ponadtlenkowej (MnSOD), co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia liczby komórek SA-β-gal-pozytywnych.

Uzyskane wyniki potwierdzają, że pochodne ksantonów indukują proces starzenia komórkowego w badanych liniach, co prawdopodobnie jest efektem indukowania przez nie stresu oksydacyjnego. Na tej podstawie rozważyć można przeprowadzenie dalszych badań z wykorzystaniem tych związków w charakterze substancji o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym.
 

Autorzy projektu:

Michał Szapski, Katarzyna Pajor,
Magdalena Wasińska, Anna Piper, Paulina Bodio.

 

 

 

Praca konkursowa w ramach konferencji International Medical Congress of Silesia 2017, która odbyła się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r.

 

KOMENTARZE
Newsletter