Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ryvu Therapeutics z umową na dofinansowanie prac nad projektem z obszaru syntetycznej letalności
Ryvu Therapeutics z umową na dofinansowanie prac nad projektem z obszaru syntetycznej letal

Ryvu Therapeutics zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie projektu „Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii" na kwotę ponad 32,7 mln złotych. Prace, które spółka już prowadzi mają zaowocować wyłonieniem kandydata na lek na etapie I fazy klinicznej, skierowanego na nowotwory, w terapii których aktualne metody leczenia są wysoce nieskuteczne.

 

 

Wartość całkowita netto projektu to ponad 55,4 mln zł, a realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres listopad 2019-grudzień 2023. NCBiR przyznało spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka”. Projekt otrzymał najwyższą ocenę na liście rankingowej.

Ryvu Therapeutics tym samym będzie kontynuowało rozpoczęte wcześniej badania nad wybranymi celami z obszaru syntetycznej letalności, które potwierdziły ich wysoki potencjał terapeutyczny, co było jednocześnie przesłanką do złożenia wniosku do NCBiR.

Celem prac prowadzonych w projekcie jest wyłonienie kandydata na lek na etapie I fazy klinicznej o mechanizmie działania opartym na zjawisku syntetycznej letalności. Jego istota polega na obserwacji, że jednoczesne mutacje niektórych par genów mogą prowadzić do śmierci komórki, podczas gdy uszkodzenie każdego osobno nie wywołuje efektu letalnego (śmiertelnego). Fundamentem obranej strategii jest wykazywanie przez lek efektywności przeciwnowotworowej wyłącznie w obecności mutacji, wywołując zespół cech śmiertelnych dla komórek nowotworowych (syntetycznie letalnych). Wskazaniem terapeutycznym będą wybrane nowotwory, w których aktualne metody leczenia są wysoce nieskuteczne.

– Rozwijamy projekty celujące w genetycznie określone typy nowotworów, które ze względu na rodzaj mutacji nie były uwzględnione w typowych strategiach racjonalnego rozwoju leków – opowiada dr Krzysztof Brzózka, dyrektor ds. naukowych i wiceprezes Ryvu Therapeutics. – Zjawisko syntetycznej letalności jest bardzo obiecującą strategią terapeutyczną, która ze względu na swą charakterystykę i selektywny mechanizm działania daje szansę na stworzenie skutecznej terapii dla pacjentów ze ściśle określonymi mutacjami opornych na leczenie standardowymi podejściami.

Analiza publicznie dostępnych oraz komercyjnych baz danych wykazała, iż małocząsteczkowe związki rozwijane przez Ryvu, dla których prace są aktualnie najbardziej zaawansowane, nie mają bezpośredniej konkurencji. Dzięki realizacji projektu spółka wprowadzi do badań klinicznych potencjalny lek i zabezpieczy prawa do własności intelektualnej za pomocą zgłoszeń patentowych.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter