Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
AstraZeneca i Horizon łączą siły w badaniach nad letalnością syntetyczną.
AstraZeneca rozwija swoją współpracę z brytyjskim Horizon Discovery w poszukiwaniu nowych metod leczenia chorób nowotworowych opartych o zjawisko letalności syntetycznej.

W ostatnich dniach potęga farmaceutyczna AstarZeneca poinformowała o podjęciu współpracy z brytyjską firmą biotechnologiczną Horizon Discovery w ramach rozwoju platformy onkologicznej. Celem projektu ma być poszukiwanie nowoczesnych metod terapii chorób nowotworowych przy zastosowaniu technik molekularnych prowadzących do tak zwanej letalności syntetycznej.

Letalność syntetyczna to w dużym uproszczeniu zjawisko śmierci komórki wywoływanej przez zmiany w co najmniej 2 genach, podczas gdy pojedyncza zmiana nie powoduje śmierci komórki. Jest to stosunkowo nowe podejście, jednak wszystko wskazuje na jego ogromny potencjał w nowoczesnej onkologii, istnieje bowiem możliwość selektywnego uśmiercania komórek nowotworowych bez poważnego naruszania funkcjonalności komórek zdrowych.

Współpraca AstraZeneca i Horizon Discovery ma polegać na wykorzystaniu technologii wyciszania genów za pomocą molekuł siRNA w różnych typach komórek, którą to technologią dysponuje brytyjski Horizon. Przeszukiwanie genotypów linii komórkowych wyprowadzonych od pacjentów pod kątem możliwości wywoływania letalności syntetycznej ma doprowadzić do zdefiniowania nowych potencjalnych miejsc uchwytu dla terapii przeciwnowotworowych.

Umowa pomiędzy AstraZeneca i Horizon Discovery opiewa na kwotę 88 mln USD, którą łącznie ma uzyskać brytyjski Horizon w kolejnych transzach w miarę postępu prac.

Jest to druga umowa o współpracy obu firm, po rozpoczęciu w kwietniu 2013 roku wspólnego projektu onkologicznego dotyczącego badań nad kinazami jako możliwym celem terapii przeciwnowotworowych. Przedstawiciele AstraZeneca podkreślają, że podejmowanie współpracy z wysoce innowacyjnymi jednostkami, takimi jak Horizon, pozwala firmie znakomicie rozszerzać działalność z obszaru badań i rozwoju w ramach funkcjonowania platformy onkologicznej.

Źródła

www.fiercebiotech.com

www.european-biotechnology-news.eu

KOMENTARZE
Newsletter