Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ryvu Therapeutics rozszerza badania kliniczne fazy I dla SEL120 (RVU120) o ośrodki kliniczne w Polsce
Ryvu Therapeutics rozszerza badania kliniczne fazy I dla SEL120 (RVU120) o ośrodki kliniczn

Ryvu Therapeutics S.A. informuje, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) i Niezależna Komisja Bioetyczna wyraziły zgodę na przeprowadzenie badania fazy I SEL120 (RVU120) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) oraz zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HRMDS) w ośrodkach klinicznych Polsce.

 

 

W następstwie uzyskania wyżej wymienionych zezwoleń, Ryvu może rozszerzyć trwające już w Stanach Zjednoczonych badania kliniczne o ośrodki onkologiczne w Polsce. Celem prowadzonego badania fazy I u pacjentów z AML lub HRMDS jest ocena bezpieczeństwa i tolerancji związku SEL120 (RVU120), jak również określenie rekomendowanej dawki w fazie II (RP2D).

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z perspektywy rozpoczęcia pierwszego europejskiego badania klinicznego Ryvu w Polsce. Mamy bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z polskimi badaczami na etapie odkrywania SEL120 (RVU120) i cieszymy się, że możemy wykorzystać teraz jej owoce i skupić się na dalszym rozwoju tego związku, również w Polsce. Mamy nadzieję, że rozpoczęcie badań w polskich ośrodkach przebiegnie bezproblemowo, pomimo obecnych wyzwań operacyjnych spowodowanych pandemią COVID-19, które w ostatnim czasie wpłynęły na prowadzenie badań klinicznych w obszarze onkologii na całym świecie – komentuje dr n. med. Setareh Shamsili, Dyrektor ds. Medycznych i Wiceprezes Zarządu Ryvu Therapeutics S.A.

KOMENTARZE
Newsletter