Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rynek diagnostyki markerów nowotworowych wart jest niemal 6 mld dol. Działa na nim również polska spółka
Rynek diagnostyki markerów nowotworowych wart jest niemal 6 mld dol. Działa na nim również

Lubelska spółka SDS Optic opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE. Jest to biosensor o wysokim poziomie czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie spółka się skupia, jest diagnostyka celowanego HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i inwazyjnej, tradycyjnej biopsji. Wśród potencjalnych odbiorców technologii oraz produktów spółki, obok podmiotów ochrony zdrowia, znajdują się globalne firmy farmaceutyczne.

– Jesteśmy po rundzie rozmów z big pharmą. Koncerny farmaceutyczne są żywo zainteresowane tą technologią na etapie tworzenia leków i terapii celowanych. Oczywiście oni nie diagnozują, natomiast dzisiejsze techniki w firmach farmaceutycznych nie pozwalają w szybki sposób stwierdzać, czy ich kandydat na lek – i w jakim stężeniu – dociera do guza. Nasza technologia to umożliwia. To właśnie powód, dla którego big pharma jest nią zainteresowana – mówi Marcin Staniszewski, prezes zarządu, założyciel i akcjonariusz SDS Optic. Spółka już niebawem rozpocznie pierwszą fazę badań klinicznych. – Obecnie czekamy, aby wejść do pierwszego pacjenta. Taki jest plan na maj 2022 r. W styczniu i lutym br. odbyliśmy szkolenia w dwóch ośrodkach, które są zakontraktowane do pierwszej fazy badania klinicznego. Lekarze z tych ośrodków podpowiedzieli nam w trakcie szkolenia, że chcieliby usprawnić metodę diagnostyczną, wprowadzić automatyzację pewnych czynności. Dostosowaliśmy się i wprowadziliśmy modyfikacje, co musieliśmy też zakomunikować do Komisji Bioetycznej. Czekamy na rozpoczęcie badań po wdrożeniu zmian zaproponowanych przez lekarzy – dodaje Marcin Staniszewski.

SDS Optic finansuje badania głównie środkami z grantów i dotacji. W sumie spółka pozyskała już 40 mln zł z NCBR, PARP czy bezpośrednio z Komisji Europejskiej. To oznacza, że potrzeby finansowe na najbliższe kwartały są zabezpieczone, ale w dłuższej perspektywie spółka zamierza korzystać z emisji akcji. – Według naszych szacunków, do komercjalizacji sondy inPROBE w zakresie pierwszej aplikacji i wykrywania HER2+ w rakach piersi, potrzeba jeszcze 5-6 mln zł i to są głównie badania kliniczne oraz certyfikacja. Te procesy są finansowane z grantu otrzymanego z Komisji Europejskiej. […] Spółka ma zabezpieczony kapitał na kolejnych kilkanaście miesięcy funkcjonowania, plus do tego będą dochodziły kolejne płatności z następnych transz dotacyjnych. [...] Z dzisiejszej perspektywy ciężko jest określić, kiedy będziemy chcieli sięgnąć po kolejną emisję akcji. Szacujemy, że nastąpi to po osiągnięciu najważniejszych kroków milowych związanych z rozpoczęciem pierwszej fazy badań klinicznych i tworzeniem części relacji korporacyjnych z partnerami – zdradza Mateusz Sagan, dyrektor operacyjny i ds. rozwoju biznesu oraz akcjonariusz SDS Optic.

W planach SDS Optic jest także rozwój nowych pól aplikacyjnych technologii inPROBE w diagnostyce wielu innych nowotworów, schorzeń zwyrodnienia plamki żółtej oka, a także szeregu chorób zakaźnych, wirusowych i grzybiczych. Podstawowym obszarem, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie spółka się skupia, jest diagnostyka markera HER2 w raku piersi, a także monitorowanie transportu leków celowanych. – Planujemy rozszerzenie naszej technologii na inne markery. Jako pierwszy wybraliśmy marker HER2, żeby pokazać potencjał naszej technologii, ale również, ze względu na dostępną terapię celowaną na ten marker, co razem wpisuje się w naszą misję – kończy Magdalena Staniszewska, dyrektor ds. badań i rozwoju, założyciel i akcjonariusz SDS Optic. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 15 marca br. Kurs akcji podczas debiutu wzrósł o 15%, do 11,50 zł. Debiut poprzedziła przeprowadzona w I poł. 2021 r. prywatna emisja akcji, z której pozyskano 11 mln zł.

Źródła

Fot. SDS Optic

Źródło informacji: Biuro prasowe StockWatch.pl

KOMENTARZE
Newsletter