Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rusza emisja akcji serii H. Selvita chce uzyskać kapitalizację rzędu 2 mld PLN
Rusza emisja akcji serii H. Selvita chce uzyskać kapitalizację rzędu 2 mld PLN
Podczas konferencji poświęconej prezentacji prospektu emisyjnego Selvity w związku z ofertą publiczną akcji serii H przedstawiciele spółki Paweł Przewięźlikowski (Prezes Zarządu), Bogusław Sieczkowski (Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający) oraz Krzysztof Brzózka (Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych) przedstawili strategię rozwoju Selvity do 2021 roku. Selvita chce dołączyć do grona największych globalnych spółek biotechnologicznych skupiających się na odkrywaniu innowacyjnych leków. Głównym celem jest rozbudowa firmy oraz wzrost kapitalizacji powyżej 2 mld zł. Taka wartość spółki odpowiada przeciętnej amerykańskiej firmie biotechnologicznej, która wprowadziła lek do II fazy badań klinicznych.

- Już nie jesteśmy start-upem - akcentuje Przewięźlikowski. Selvita jest największą firmą biotechnologiczną w Polsce, która jako pierwsza włączyła swój produkt do I fazy badań klinicznych i jedną z największych firm drug discover (odkrywających nowe leki) w Europie. Do 2021 roku chce znaleźć się w pierwszej dziesiątce największych firm biotechnologicznych działających na rynku amerykańskim.

Zarząd spółki Selvita S.A. podjął decyzję o emisji akcji serii H w liczbie nie większej niż 2 200 000 akcji. Uchwalona przez Zarząd maksymalna cena za akcję to 61 zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowania Księgi Popytu. Zapisy na akcje ruszyły 2 lutego br., w połowie miesiąca zostanie podana Cena Emisyjna Akcji Oferowanych, a pod koniec miesiąca nastąpi przydział Akcji Oferowanych.

Fundusze pozyskane z emisji akcji zainwestowane zostaną w dalszy rozwój spółki, w rozwijanie projektów nad potencjalnymi lekami i rozbudowę infrastruktury firmy (w planach jest budowa własnego, nowoczesnego laboratorium; obecnie Selvita korzysta z wynajmowanych powierzchni w Krakowie oraz w Poznaniu).

Zaprezentowany model biznesowy opiera się na trzech segmentach:

- innowacyjnym (własne projekty nad innowacyjnymi lekami);

- usługowym (zintegrowane projekty badawcze);

- bioinformatycznym (rozwój spółki Ardigen).

- Nadrzędnym celem spółki jest wygenerowanie wzrostu poprzez samodzielne finansowanie badań na wczesnych fazach (przedkliniczne) oraz wprowadzenie projektów, do późniejszych niż do tej pory, etapów badań klinicznych. To, do jakiego etapu badań zostanie doprowadzona cząsteczka, uzależnione będzie od jej potencjału oraz oczekiwanego cyklu inwestycyjnego. Cząsteczki będące potencjalnymi lekami na choroby sieroce będą komercjalizowane na wcześniejszych etapach badań. W przypadku cząsteczek, dla których konkurencja, ale i zapotrzebowanie na rynku jest duże, będą prowadzone analizy strategiczne. Czasami lepiej sięgnąć po pomoc od big pharma, aby szybciej gonić konkurencję - mówi Przewięźlikowski.

Najważniejszym projektem innowacyjnym aktualnie prowadzonym w Selvicie jest SEL120, czyli potencjalny lek stosowany w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego oraz guzów litych (rak piersi, rak jelita grubego). Aktualnie prowadzone są badania przedkliniczne, m.in. badania na liniach komórkowych (badania in vitro). Kolejny etap to wdrożenie cząsteczki do I etapu badań klinicznych (m.in. badania toksykologiczne), a następnie do II fazy badań prowadzonej na większej grupie pacjentów. Po zakończeniu fazy IIa zaplanowana jest komercjalizacja cząsteczki, ale na warunkach dużo korzystniejszych, niż w przypadku SEL24. SEL120 ma 5,5-krotnie większy potencjał terapeutyczny w porównaniu do SEL24. Komercjalizacja cząsteczki w późnej fazie badań oraz o dużym zapotrzebowaniu terapeutycznym powinna przynieść Selvicie ogromne zyski.

Bogate portfolio cząsteczek na tzw. early stage jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność spółki. Każda z tych cząsteczek to potencjalny lek na chorobę, który można skomercjalizować. Od powodzenia badań uzależnione jest to, ile z nich finalnie trafi na rynek. Wśród najważniejszych projektów należy wyróżnić platformę leków celowanych dedykowaną głównie inhibitorom kinaz, mających zastosowanie w onkologii, platformę metabolizmu i immunometabolizmu komórek nowotworowych, platformę immunologiczną. Dodatkowo włączone zostaną projekty dotyczące terapii chorób opartych o substancje biologiczne, takie jak przeciwciała czy koniugaty.

Dobrze opracowany i realny plan strategiczny rozwoju Selvity powinien zaowocować bardzo skuteczną emisją akcji. Inwestycje w firmy z branży biotechnologicznej obciążone są szacunkowo dużym ryzykiem finansowym. Jednak w przypadku Selvity, innowacyjnej firmy biotechnologicznej, która istnieje już ponad 10 lat, a od 2014 roku jest spółką notowaną na Głównym Parkiecie GPW, ryzyko wydaje się dużo mniejsze. Atrakcyjna historia notowań spółki powinna zachęcać inwestorów do kupowania akcji.

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter