Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Radosław Sierpiński: „Ten rok będzie rekordowy pod względem rejestracji i realizacji badań

W miniony wtorek odbyła się konferencja „Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia”. Podsumowano na niej działania ABM zrealizowane w 2021 r. oraz przedstawiono plany naukowe na rok 2022.

 

 

 

Prezes ABM, prezentując ponad dwuletnie funkcjonowanie Agencji, zaznaczył, że 2021 r. będzie rekordowym rokiem, jeśli chodzi o rejestrację i realizację badań klinicznych w Polsce. Wyraził też nadzieję, że nadal będzie ona tworzyła nowoczesny system ochrony zdrowia w Polsce. – To ponad 800 badań klinicznych [...]. Samych badań niekomercyjnych będzie około stu, a więc mówimy o gigantycznym przyroście od momentu, gdy Agencja powstawała – powiedział. Zapewnił, że ABM zrealizowała zakładany plan, czyli budowanie innowacyjnego systemu ochrony zdrowia. – Nie możemy mówić o nowoczesnym systemie ochrony zdrowia bez inwestycji w innowacje. W tej instytucji nie tylko finansujemy, ale też budujemy kompetencje w zakresie kadry, infrastruktury, nauki na najwyższym poziomie – wymieniał. Dodał też, że przez ostatnie dwa lata ABM przekazała ponad 1,5 mld zł na projekty naukowe. – To jest ponad 130 projektów naukowych w zakresie onkologii, kardiologii, geriatrii, pediatrii. Ta kwota robi wrażenie, ale to, co jest najważniejsze, to fakt, że 50 tys. pacjentów skorzysta z dostępu do innowacyjnych terapii. Dla tych pacjentów dzięki temu jest szansa na lepsze i dłuższe życie – zaznaczył. 

Przypomniał o sektorowych projektach – wdrożeniu technologii CAR-T cells, potrzebnej m.in. pacjentom hematologicznym, dzieciom chorym na białaczkę. – Można powiedzieć, że ta technologia pojawi się w Polsce dzięki stumilionowemu grantowi. Kolejną technologią będzie ta z zakresu mRNA. Technologia przyszłości, szczepień, onkologiczna. Bardzo się cieszę, że wprowadzamy Polskę, bo za parę dni zakończymy ten konkurs, do takiej awangardy światowej. Nie gonimy Zachodu, ale w pewnym sensie bierzemy udział w tych trendach światowych – tłumaczył. Jego zdaniem, ABM tworzy również nowoczesną infrastrukturę badań klinicznych w Polsce i pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi. – Stworzenie sieci centrów badań klinicznych stanowi zmianę paradygmatu organizacji badań klinicznych w Polsce. Te 16 centrów, które dotychczas już sfinansowaliśmy, będą stanowiły tę sieć badań klinicznych, która w standardzie europejskim zapewni nam dostęp do nowoczesnego leczenia, wysokiego komfortu dla pacjentów i – co bardzo istotne – również istotnego impactu ekonomicznego – wyliczał. Zwrócił uwagę także na to, iż rynek badań klinicznych to istotna część gospodarki. – Chcemy, by ten rynek się rozwijał. By badania kliniczne były istotną częścią polskiej innowacyjnej gospodarki. Widzimy tutaj duży potencjał, chociażby jak policzymy wpływy do budżetu państwa, które mogą się pojawić – zapewniał.

Natomiast, odnosząc się do planów Agencji na następny rok i kolejne lata, wyjaśnił, że będzie ona wprowadzać rządowy plan rozwoju biotechnologii. – To jest bezprecedensowe wydarzenie realizowane na zlecenie Rady Ministrów z pieniędzy budżetowych, europejskich, które zmieni zupełnie oblicze polskiej biotechnologii. To będą 2 mld zł, które trafią do polskich przedsiębiorców, do polskich start-upów, by budować kompetencje na przyszłość. Pozwolą one na to, by wejść do pierwszej ligi, jeśli chodzi prowadzenie badań, inwestycje w badania i rozwój – przekonywał. Już teraz wskazał, że stworzone zostało konsorcjum firm globalnych i polskich – Warsaw Health Innovation Hub. – Już dzisiaj stajemy się pewnym benchmarkiem dla Europy. Rządy Słowacji i Rumunii zwróciły się do nas z prośbą o pokazanie, jak [...] doprowadziliśmy do stworzenia takiego partnerstwa publiczno-prawnego. To szczególnie cieszy, że Polska staje się przykładem pewnych rozwiązań – dopowiedział. 

Prezes ABM zapewnił również, że przyszły rok upływnie pod znakiem wyczekiwanych konkursów, istotnych z punktu widzenia budowania całkowicie odmiennego podejścia do innowacji. – Konkurs na sztuczną inteligencję w medycynie, robotykę, długo oczekiwany konkurs na wyroby medyczne – wielki polski niewykorzystany potencjał. To będzie kilkaset milionów złotych, które otrzymają polskie zespoły badawcze, po to, by te nowoczesne produkty wdrożyć do systemu. Będzie to również okres niekomercyjnych badań w zakresie geriatrii, chorób zapalnych, cywilizacyjnych. Co cieszy mnie szczególnie, to precedensowy konkurs w skali polskiej na badania w zakresie epidemiologii i zdrowia publicznego – podkreślił. Przypomniał, że ABM sfinansowała kilkadziesiąt projektów dotyczących walki z wirusem SARS-CoV-2. – Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy przynajmniej kilka z nich przyniesie już pierwsze owoce – zakończył. 

Natomiast minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do dwuletniej działalności Agencji, docenił, że udało się stworzyć instytucję, która nie tylko finansuje badania, ale staje się „centrum wiedzy”. – ABM staje się nie tylko grantodawcą, ale doradcą m.in. ministra zdrowia w planowaniu, wybieraniu priorytetów i strategii postępowania, jeśli chodzi o rozwój całego sektora medycznego – powiedział minister, wskazując równocześnie na znaczenie nowoczesnych technologii w rozwoju sektora medycznego. Minister stwierdził, że rozważając tę kwestię, trzeba wziąć pod uwagę, że zwiększać się będzie zainteresowanie usługami medycznymi (popyt), m.in. ze względu na starzejące się społeczeństwo i wzrost świadomości zdrowotnej Polaków, z drugiej jednak strony – spotykać się to będzie z problemem niewystarczającej liczby specjalistów (podaż). – Tylko i wyłącznie technologia może pozwolić spotkać ze sobą ten rosnący wykładniczo popyt z ograniczoną podażą – podsumował.

Autorka: Klaudia Torchała (PAP)

Źródła

Fot. Materiały prasowe 

KOMENTARZE
Newsletter