Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Quo vadis Poland? Perspektywy polskiego rynku biotechnologicznego. Część I.
Quo vadis Poland? Perspektywy polskiego rynku biotechnologicznego. Część I.
Podczas spotkania BioForum 2014 dr Maciej Wieczorek, prezes firm Mabion S.A. i Celon Pharma S.A. (Polska) poprowadził wykład plenarny zatytułowany " Quo vadis Poland? Perspektywy polskiego rynku biotechnologicznego. Część I.". Podczas prezentacji poruszono temat obecnej sytuacji Polski wobec rynku bio-biznesowego, jak również, wskazano zalety włączenia się do biotechnologicznego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Tegoroczne spotkanie BioForum2014 okazało się być doskonałą okazją do przedstawienia i omówienia perspektyw i przyszłości polskiego sektora life science z jednoczesną dyskusją panelową na temat prosperowania obecnie istniejących koncernów takich jak Mabion S.A. Wykład panelowy "Quo vadis Poland?" był poświęcony prelegentowi Maciejowi Wieczorkowi, prezesowi firm Mabion S.A i Celon Pharma S.A. Jego wypowiedź odwoływała się do nakreślenia perspektyw polskiego rynku biologicznego z naciskiem na rozwój branży life science w Polsce.

Według dr Macieja Wieczorka, eksperta z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami farmaceutycznymi i aspektami finansowymi, stymulatorem dla rozwoju firmy biotechnologicznej są innowacyjność projektów R&D oraz wsparcie finansowe pochodzące ze od współpracy koncernów przemysłowych. Przyszłość zarówno medycyny jak i produktów farmakologicznych jest uzależniona nie tylko od innowacyjnych pomysłów, ale także od coraz bardziej restrykcyjnej sytuacji prawnej (zgłoszenia patentowe, bezpieczeństwo produktów, itp.). Małe i średnie firmy nadal wydają się być w najbardziej niekorzystnej sytuacji, jednakże kluczowe znaczenie dla rozwoju mają partnerstwo, współpraca i fuzja. Przykładowo, polska firma Mabion S.A., która powstała w wyniku współpracy czterech koncernów, jest obecnie silnie zorientowana na dominację rynku farmaceutycznego i biotechnologicznego nie tylko w Polsce, lecz również w Europie Środkowej i Wschodniej.

Godne uwagi jest wspomnienie o polskiej firmie Mabion S.A., która z powodzeniem prosperuje na rynku biotechnologicznym. Według prezesa Macieja Wieczorka, spółka została założona w marcu 2007 r. w wyniku wzajemnego porozumienia czterech krajowych firm farmaceutycznych - Polfarmex, Celon Pharma , Genexo i IBSS Biomed, gdzie założycielami byli również BioCentrum i Biotech Consulting. Początkowo ta innowacyjna firma dynamicznie weszła na rynek New Connect w 2010 roku. Następnie, w roku 2013 z oferty publicznej, spółka uzyskała wsparcie finansowe z dotacji Unii Europejskiej dla projektów biotechnologicznych. Obecnie Mabion S.A. jest wiodącą polską firmą biotechnologiczną w branży farmaceutycznej, koncentrującą się na projektowaniu i wprowadzaniu na rynek  leków nowej generacji. Najbardziej innowacyjne wyroby to leki o niższej toksyczności i zwiększonej efektywności oparte na białkach rekombinowanych i terapeutycznych przeciwciałach monoklonalnych. Ponadto, wzrost zainteresowania biologicznymi lekami spowodował wdrożenie kilku oddzielnych projektów o tematyce biopodobnych przeciwciał terapeutycznych. Każdy z projektów celuje w leczenie raka, chorób autoimmunologicznych bądź zaburzeń metabolicznych. Substancje biopodobne są to medyczne związki biologiczne otrzymywane z żywych organizmów na drodze kontrolowanej ekspresji genów czy rekombinowanego DNA. Do tej pory rozwój badawczy i wczesne próby kliniczne dla pierwszego terapeutycznego przeciwciała monoklonalnego MabionCD20 zakończyły się sukcesem. Lek ten jest używany w terapiach przeciwko chłoniakom, białaczce i reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Pozostałe projekty nad biopodobnymi cząsteczkami (Mabion HER2, Mabion VEGF, Mabion EGFR) nadal przechodzą fazę badawczą.

Maciej Wieczorek zapytany o to co przyczyniło się do podjęcia decyzji o chęci rozwoju leków biopodobnych powiedział: „Odkrywanie leków jest możliwe. Jedyną przeszkodę stanowi zrozumienie schematu działania leków oraz chęć podjęcia ryzyka. Obecnie mamy bardzo obiecujące wyniki, więc czemu by nie próbować? Uważam, że ludzie tego chcą, a inwestorzy są przygotowani by podjąć wspomniane ryzyko. Z własnego punktu widzenia sądzę, iż czynnikami decydującymi o sukcesie w branży rozwoju leków biopodobnych są ambicja, duma oraz siła psychiczna, gdyż rynek ten cechują stałe wzloty i upadki”. Ukierunkowanie na produkty biopodobne nie jest ograniczone tylko do polskiej gospodarki. Polska jest krajem o silnych fundamentach i sprzyjającym rynku dla rozwoju biotechnologicznych start-upów. Jednakże, region CEE wydaje się być znacznie szerszą perspektywą, toteż ekspansja polskiego sektora life science jest niezwykle istotna. Szeroko pojęta współpraca z krajami Europy Środkowej i Wschodniej zwiększa możliwości rozwoju i produkcji leków biopodobnych, a co więcej, wspomoże zmianę nurtu myślenia Polaków o podejmowaniu nowych wyzwań. Ponadto, rynek Europy Środkowo-wschodniej oferuje współpracę finansową w obrębie projektów rozwojowo-badawczych aż do roku 2020. „Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów projektu” mówi dr Maciej Wieczorek, „Najważniejszą rzeczą jest przekonanie ludzi i radców prawnych o statusie rozwojowym i prawdziwej wartości każdego projektu”.

BioForum 2014—unikatowe i wspaniałe wydarzenie dla bio-biznesowych przedsiębiorstw nie tylko ze względu na prezentacje nowości związanych z badaniami sektora life science, ale również okazja do znalezienie potencjalnego bio-biznesowego partnera i inwestycji. Głównym celem tego międzynarodowego spotkania jest stworzenie środowiska i warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjnych firm biotechnologicznych na terenie całego regionu centralnej i wschodniej Europy. Podczas imprezy BioForum, firmy mogą wymieniać informacje i dyskutować, a także zaoferować korzystne warunki dla współpracy gospodarczej i naukowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Region europejski ma ogromny potencjał, ponieważ, ponieważ koncentruje się na innowacyjności i rozwoju nowatorskich projektów badawczo rozwojowych. Skoro wynikiem poprzedniej XII edycji BioForum było podpisanie wzajemnego porozumienia na płaszczyźnie biznesowej pomiędzy polskim i węgierskim stowarzyszeniami biotechnologicznymi prowadzące do utworzenia międzynarodowego klastra nauki na rynku biotechnologicznym CEE, to co przyniesie nam tegoroczne BioForum?

 

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter