Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pure Biologics – jakie plany na przyszłość?
Pure Biologics to biofarmaceutyczna firma, o której ostatnimi czasy jest dość głośno na rynku biotechnologii medycznej – innowacyjne projekty, współpraca komercyjna i planowany debiut na NewConnect. O planach i dalszej strategii działania opowiadał dr Filip Jeleń, Prezes Zarządu Pure Biologics podczas zeszłotygodniowej konferencji prasowej.

 

 

Pure Biologics to firma, która działa w dwojaki sposób. Z jednej tworzy ciekawe rozwiązania medyczne w trzech obszarach: leki biologiczne, cząsteczki diagnostyczne oraz terapeutyczne wyroby medyczne. Z drugiej strony działa w segmencie usługowym, realizując działania kontraktowe dla firm farmaceutycznych.

– Ta dywersyfikacja pozwala nam rozwijać się w różnych obszarach, które mają różną charakterystykę. Największe projekty lekowe są długotrwałe, ale potencjalnie nagroda jest tam największa. Wykorzystując te same narzędzia i technologie, możemy rozwijać produkty, których szybkość wprowadzenia na rynek jest dużo większa – mówił Filip Jeleń.

Spółka od 8 lat działa na rynku i jak do tej pory nie korzystała z kapitału obcego, jest podmiotem samofinansującym się, dzięki m.in. działalności usługowej.

– Ten komponent usługowy jest o tyle ważny, że usługi, które prowadzimy, dotyczą i są ściśle związane z tym, co robimy, mamy stały kontakt z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, które zajmują się podobnymi obszarami, dzięki temu widzimy, jakie mają cele, z jakimi problemami się na co dzień borykają – dodał Jeleń.

Pure Biologics powstała w 2010 r., obecnie zespół zarządzający liczy 5 osób.  Firma zatrudnia 28 specjalistów, z czego 40% pracowników posiada stopień naukowy, a 60% ma doświadczenie międzynarodowe. Firma posiada biuro i laboratoria w WPT we Wrocławiu, przedstawiciela branżowego w Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych.

– Od samego początku funkcjonujemy w parku technologicznym, co również przyczyniło się do naszego sukcesu. Branża biotechnologiczna jest bardzo kapitałochłonna, a rozpoczynając działalność, przyjęliśmy taki model, że bez większego zaangażowania finansowego byliśmy w stanie rozpocząć działalność – mówił Filip Jeleń.

Pure Biologics ma na swoim koncie ponad 50 zrealizowanych badań kontraktowych o średniej wartości 150 tys. PLN.

Firma obecnie rozwija kilka innowacyjnych projektów w ramach dwóch platform technologicznych: PureSelect i PureApta. Pierwsza z nich oparta jest na przeciwciałach, druga na aptamerach.

 

PureSelect

PureSelect to platforma selekcji rekombinowanych fragmentów przeciwciał ludzkich rozpoznających wybrany cel molekularny, również całe komórki. Umożliwia ona selekcję in vitro rekombinowanych ludzkich przeciwciał, co jest odpowiedzią na kluczowy problem technologiczny – przeciwciała otrzymane z immunizacji zwierząt wymagają tzw. humanizacji, aby mogły być podawane pacjentom. Proces ten jednak wiąże się z ryzykiem utraty ich aktywności. Dzięki technologii PureSelect nie ma konieczności dalszej humanizacji uzyskanych przeciwciał.

Obecnie firma pracuje nad wdrożeniem nowej wersji platformy o zwiększonej skuteczności i funkcjonalności, co pozwoli na realizację większej liczby zleceń, wyższą skuteczność selekcji kandydatów na lek. Przewidywany czas realizacji projektu to lata 2017-2021. Projekt dofinansowany jest przez NCBR.

W ramach platformy PureSelect firma rozwija dwa projekty:

PureBody – jego celem jest opracowanie innowacyjnej immunoterapii dla pacjentów z nowotworem jelita grubego. Okres realizacji: czerwiec 2018-2023, projekt dofinansowany jest przez NCBR, wartość projektu: 35,7 mln PLN, szacowana przez Zarząd wartość up-front payment: 150 mln PLN.

UroScreen – nowy w skali światowej test diagnostyczny (wieloskładnikowy test przesiewowy) wspierający diagnostykę onkologiczną i monitorowanie chorób układu moczowego, a w szczególności raka pęcherza moczowego. Okres realizacji: wrzesień 2018-2022, wartość projektu: 7 mln PLN, szacowana przez Zarząd wartość up-front payment: 20 mln PLN.

 

PureApta

PureApta do platforma służąca do selekcji modyfikowanych aptamerów. Modyfikacje aptamerów mają na celu zapobieganie ich degradacji i wydłużenie czasu przebywania w organizmie pacjenta oraz polepszenie parametrów wiązania celu molekularnego. Mogą być do nich dołączane cząsteczki rozszerzające funkcjonalność aptameru. Platforma ta ma na celu uzyskanie lepszych parametrów wiązania celu molekularnego, wyższej skuteczności selekcji oraz uzyskanie produktu o wysokiej stabilności. Projekt dofinansowany jest przez NCBR. Okres realizacji: 2016-2019.

W ramach platformy PureApta realizowany jest projekt Aptaheresis, którego celem jest powstanie filtra aptamerowego, stosowanego u pacjentów z zespołem Devica – napadowym autoimmunologicznym zapaleniem rdzenia i nerwów wzrokowych.  Okres realizacji: czerwiec 2018-2023, wartość projektu: 14 677 044 PLN, Szacowana przez Zarząd wartość up-front payment: 40 mln PLN.

Obie te platformy są własnością intelektualną firmy, a więc mogę być wykorzystywane usługowo.

 

Dlaczego przeciwciała?

Jak podaje firma, oczekuje się, że stosowanie leków opartych na przeciwciałach w leczeniu wielu różnych chorób będzie rosło w dużym tempie. Jest to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem na nowe terapeutyki. Dzisiaj szacowana wartość globalnego rynku generowania przeciwciał wynosi 2,3 mld USD, szacuje się, że liczba to zwiększy się do 3,5 mln USD w 2027 r.

- Obecnie jest to grupa najbardziej skutecznych, ale też i najdroższych form terapii. Sam rynek przeciwciał terapeutycznych stale rośnie. Obecnie jego wartość to 100 mld USD i urośnie do 140 mld USD w 2024 r. Do tej kwoty należy dołożyć około 50 mld USD przeciwciał do cerów badawczych i diagnostycznych – dodaje Jeleń.

Model działania firmy opiera się na udzieleniu licencji bądź współpraca z dużym podmiotem farmaceutycznym (big pharma). Na rynku mamy już przykłady takich transakcji: Bristol-Myers Squibb i CytomX Therapeutics, Regeneron i Sanofi, Servier i Piersi Pharmaceuticals czy Bristol-Myers Squibb i Five Prime Therapeutics.

 

Dlaczego aptamery?

Dynamika rynku aptamerow znacznie wzrasta. Wzrost ten widoczny jest poprzez coraz liczniej powstające firmy w Ameryce Północnej i Europie oraz rosnące zainteresowanie korporacji farmaceutycznych. Wzrost zainteresowania na aptamery związany jest również z rozwojem diagnostyki biomedycznej, biomarkerów oraz obrazowania molekularnego. W 2017 r. globalny rynek aptamerów wynosił 1,22 mld USD, szacuje się, że w 2025 wartość ta wzrośnie do 8,91 mld USD.

 

Co dalej?

Firma stara się o dofinansowanie części projektów z NCBR. Działalność usługowa spółki pozwala pokryć koszty z własnych środków.

– Niewątpliwie jakaś część udziału własnego będzie musiała zostać pokryta z kapitału zewnętrznego – mówił podczas konferencji, przewodniczący rady nadzorczej Andrzej Trznadel.

Jak podaje ISBnews, Pure Biologics liczy na debiut na NewConnect w czerwcu-lipcu br., poinformował ISBzdrowie.pl Andrzej Trznadel. Spółka chce pozyskać środki na podniesienie wkładu własnego prowadzonych projektów.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter