Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prace nad polskim lekiem na COVID-19 zakończone na etapie wyników analizy przejściowej badania klinicznego
Prace nad polskim lekiem na COVID-19 zakończone na etapie wyników analizy przejściowej bada

Biomed-Lublin otrzymał informację ze szpitala w Lublinie o zakończeniu prac na etapie wyników analizy przejściowej badania klinicznego w ramach „badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID-19” – podała spółka.

 

 

W przesłanej informacji Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (SPSK 1) podaje: – Decyzja o zakończeniu badań została podjęta na podstawie dokonanych ustaleń z Agencją Badań Medycznych, mając na względzie optymalizację finasowania badania ze środków publicznych, wobec wyników wskazujących na brak osiągnięcia celów projektu. Wyniki analizy danych pierwszych 100 pacjentów włączonych do badania wskazują, że dodanie wytworzonej z osocza swoistej immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2 do standardowej terapii nie ma statystycznie istotnego wpływu na określone w protokole badania punkty końcowe. SPSK 1 był beneficjentem i liderem projektu w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Biomed-Lublin oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii byli w tym projekcie konsorcjantami. Projekt finansowany był w całości przez Agencję Badań Medycznych. Spółka była odpowiedzialna za dostawę wytworzonego według własnej technologii produktu leczniczego do badań klinicznych – immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2.

Szpital informuje, że uwzględniając wyniki badania preparatów o działaniu przeciwwirusowym, stosowanych u pacjentów hospitalizowanych z COVID-19, należy wnioskować, że grupą, która mogłaby odnieść korzyść, są osoby w bardzo wczesnej fazie zakażenia. – Powyższe wymagałoby potwierdzenia w odrębnym badaniu klinicznym. Decyzja dotycząca możliwości kontynuowania prac badawczych w ramach nowego badania klinicznego (zmiana parametrów protokołu badania i profilu realizatorów) nie należy do Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego Nr 1 w Lublinie – czytamy w komunikacie. Biomed-Lublin deklaruje, że jest gotów na dalszą współpracę w ramach konsorcjum lub w innej formie jako dostawca technologii i produktu do badań klinicznych. – Emitent udowodnił podczas projektu, że posiada technologię i jest w stanie wytworzyć bezpieczny produkt z osocza ozdrowieńców – argumentowano. 

PAP Biznes

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/laboratorium-prob%c3%b3wki-5601435/

KOMENTARZE
Newsletter