Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Powołano nową Komisję ds. GMO
Z dniem 7 maja b.r. na mocy zarządzenia Ministra Środowiska, Macieja H. Grabowskiego, powołani zostali nowi członkowie Komisji ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

Jest to już IV kadencja Komisji, w której przedstawiciele świata nauki, ministerstw, organizacji pozarządowych oraz konsumenckich będą odpowiedzialni m.in. za wydawanie zezwoleń na działania dotyczące GMO w Polsce. Przewodniczącym komisji został prof. dr hab. Tadeusz Żarski związany z SGGW, który w latach 2006-2010 był członkiem tejże Komisji, a w kolejnej kadencji jej przewodniczącym.. Jego zastępcą została prof. dr hab. Ewa Bartnik  związana z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarzem natomiast, ponownie – Anna Rusiecka.

Zgodnie z ustawą z dn. 22 czerwca 2001 roku, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele:

Ministra właściwego do spraw zdrowia

 • prof. dr hab. Lucjan Szponar

Ministra właściwego do spraw rolnictwa

 • Małgorzata Woźniak

Ministra Obrony Narodowej

 • płk dr Janusz Kocik

Ministra właściwego do spraw gospodarki

 • Anna Rusiecka

Ministra właściwego do spraw transportu

 • Wojciech Kulpik

Ministra właściwego do spraw nauki

 • dr hab. Roman Sławeta

Ministra właściwego do spraw środowiska

 • prof. dr hab. Tadeusz Żarski 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Ewa Mrówka

Siedmiu przedstawicieli nauki, o uznanym autorytecie i kompetencjach w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki

 • prof. dr hab. Iwona Bartkowiak – Broda,
 • prof. dr hab. Ewa Bartnik,
 • prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski,
 • prof. dr hab. Jan Hartman,
 • prof. dr hab. Katarzyna Lisowska,
 • dr Krzysztof Skowronek,
 • dr Sławomir Sowa,

Przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią,

 • prof. dr hab. Tadeusz Pietrucha

Dwaj przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych

 • prof. dr hab. Piotr Skubała,
 • dr inż. Roman Śniady,

Przedstawiciel organizacji konsumenckich

 • Dorota Matera.

 

Komisja ds. GMO działa w ramach Ministerstwa Środowiska jako organ opiniodawczo-doradczy. Do głównych jej zadań należy wydawanie opinii dotyczących: wniosków zezwalających na działania dotyczące GMO, aktów prawnych, polityki państwa w zakresie GMO i bezpieczeństwa biologicznego, spraw przedstawianych przez ministra.

Według ustawy z dn. 22 czerwca z dn. 2001 r. organizm genetycznie modyfikowany to organizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych w skutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. W roku 2006 według raportu ISAAA powierzchnia upraw roślin transgenicznych wynosiła 102 mln ha, co daje 13% wzrost względem roku poprzedzającego. Zwiększenie liczby tych upraw skutkuje pojawianiem się wątpliwości dotyczących wpływu GMO na ludzkie zdrowie. Organy rządowe, takie jak Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, ma wydawać opinie dotyczące wprowadzania tych upraw mając na względzie przede wszystkim zdrowie człowieka.

 

Źródła

http://www.mos.gov.pl/artykul/365_organy_doradcze/60_komisja_gmo.html

Ustawa z dn. 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie modyfikowanych.

Zarządzenie Ministra Środowiska z dn. 6 maja 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji do spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

http://www.biotechnolog.pl/raport-uprawy-gmo-2006

KOMENTARZE
news

<Luty 2023>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
25
26
1
3
4
5
Newsletter