Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kukurydza Bt może zmniejszać użycie środków owadobójczych?
Nowe badania wykazały, że genetycznie zmodyfikowana kukurydza jest lepsza dla środowiska, ponieważ nie wymaga stosowania insektycydów, które mogą prowadzić do jego skażenia i negatywnie wpływać na inne organizmy.

Od 1996 roku istnieje zmodyfikowana  kukurydza zawierająca gen, pochodzący z bakterii Bacillus thuringensis (Bt), pozwalający jej tworzyć białko Cry, które jest toksyczne dla niektórych owadów ale bezpieczne dla człowieka. Mimo, że odmiany kukurydzy są obecne od końca lat 90-tych to zostały posadzone na stosunkowo niewielu obszarach.

 

Bacillus thuringensis jest występującą powszechnie bakterią glebową. W latach trzydziestych ubiegłego wieku kultury tej bakterii wykorzystywane były jako insektycyd, gdyż przy tworzeniu przetrwalników powstają tzw. kryształy białkowe Cry , które są toksyczne dla owada. Stosowane wówczas metody nie były jednak zbyt skuteczne, ponieważ podczas oprysków zawsze pozostawały części roślin, do których preparat nie docierał, a kryształy białkowe Cry nie są trwałe na świetle. Zastosowanie genetycznej modyfikacji rozwiązało ten problem, ponieważ umożliwia ona powstawanie we wszystkich komórkach wewnątrz roślin białek toksycznych dla owadów.

 

Zmodyfikowane komórki rośliny zawierające już w swoim wnętrzu białka Cry są toksyczne po zjedzeniu przez owada. W środowisku zasadowym przewodu pokarmowego owada następuje aktywacja białka Cry – łączy się ono ze specyficznymi receptorami w błonach komórek przewodu pokarmowego. Powoduje to powstawanie otworów w błonie, zniszczenie komórek co doprowadza do śmierci owada.

 

Nowe badania opublikowane w Journal of Economic Entomology sugerują, że kukurydza Bt jest lepsza dla środowiska naturalnego, ponieważ wymaga mniejszego stosowania pestycydów w porównaniu z normalną  kukurydzą. Naukowcy nie zauważyli również żadnych skutków ubocznych.

 

„Nasze dane sugerują, że użycie kukurydzy Bt znacząco zmniejsza użycie tradycyjnych środków owadobójczych. Na podstawie wyników uzyskanych z obszarów gdzie posadzona była kukurydza Bt plantatorzy powinni uświadomić sobie możliwy wzrost zysków i mniejsze zagrożenie dla innych organizmów”- twierdzą autorzy.

 

Badania przeprowadzane w wielu miejscach, których celem było badanie wpływu słonecznicy amerykańskiej (Lepidoptera: Noctuidae) na kukurydze Bt analizowały reakcje tej kukurydzy, porównując je pod względem tempa  ataku przez zarazę i zbywalności identycznych genetycznie odmian pozbawionych białka Bt. W roku 2010 i 2011, testowanie kukurydzy przeprowadzono w Nowym Jorku, Minnesocie, Maryland, Ohio i Gruzji- w miejscach, które różnią się klimatem, sposobami zarządzania i liczebnością występujących szkodników. Autorzy stwierdzili, że  zwalczanie przez kukurydze  Bt szkodników słonecznicy amerykańskiej (ćmy bawełnianej), a nawet tych szkodników, które zostały pryskane  tradycyjnymi środkami owadobójczymi było o wiele lepsze niż przez jego odpowiednika bez Bt.

 

„W ciągu kilku lat w wielu krajach, kukurydza Bt sprawdzała się lepiej i wymagała mniej oprysków spełniając odpowiednie normy rynkowe”, powiedział profesor entomologii Anthony Shelton. „Jeden z najbardziej spektakularnych przykładów miał miejsce na działkach Nowego Jorku w roku 2010: kukurydza Bt miała 99 % nadających się do sprzedaży kłosów bez żadnego opryskiwania, natomiast kukurydza bez Bt miała tylko 18 % nadających się do sprzedaży kłosów nawet  przy stosowaniu 8 tradycyjnych oprysków owadobójczych.  Wynik ten nie był dużo lepszy w porównaniu z 6 % nadającymi się do sprzedaży kłosów wyprodukowanych na działkach, które nie były opryskiwane w ogóle”.

 

Kukurydza Bt wykorzystywana jest głównie do produkcji pasz dla zwierząt lub przetwarzana do mąki kukurydzianej, skrobi lub w innego rodzaju produkty.

 

Autorzy przewidują, że plantatorzy mogli uzyskać wzrost zysków z kukurydzy Bt z powodu niskich nakładów i wyższej sprzedaży rynkowej, jednocześnie chroniąc populacje pożytecznych owadów izolując szkodniki.

 

„Zastosowanie roślin Bt może znacznie zmniejszyć zużycie tradycyjnych insektycydów i z kolei zmniejszyć ryzyko zawodowe i środowiskowe, które powstaje wskutek intensywnego użytkowania środków owadobójczych” powiedział Shelton.

 

Modyfikacja Bt jest jedną z powszechniejszych modyfikacji genetycznych roślin. W ten sposób obok kukurydzy została też zmodyfikowana bawełna, ziemniaki, pomidory.

 

Milena Materac

 

KOMENTARZE
Newsletter