Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polski Bank Komórek Macierzystych przeprowadzi emisję obligacji o wartości 100 mln PLN
Zarząd spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), przewodzący międzynarodowej grupie Famicord, największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych, w dniu 14 maja 2018 r. ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln PLN. Na emisję obligacji PBKM zgodę wyraziła Rada Nadzorcza spółki. Obligacje będą emitowane poprzez kierowanie propozycji nabycia do nie więcej niż 149 inwestorów.

 

– Pozyskane z emisji środki finansowe zamierzamy wykorzystać na inwestycje w dalszy rozwój grupy PBKM, przede wszystkim na planowane akwizycje podmiotów prowadzących banki komórek macierzystych w Europie. Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku planujemy dalszą ekspansję geograficzną. Prowadzimy analizy nowych rynków w Europie, a także rozszerzoną analizę rynków, gdzie prowadzimy działalność, pod kątem potencjalnych inwestycji. Na tych rynkach najbardziej interesują nas przejęcia liderów lub atrakcyjnych podmiotów z perspektywami szybkiego zwiększenia skali działalności. Rozważamy również możliwości wejścia na nowe rynki poza Europą, które charakteryzują się na ogół wyższymi cenami i mniejszą konkurencją, niż europejskie – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

W emisji obligacji PBKM będzie pośredniczył Bank Zachodni WBK S.A. Spółka będzie mogła emitować obligacje w ramach programu w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK tzw. umowy emisyjnej określającej zasady emisji obligacji. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst – alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

KOMENTARZE
Newsletter