Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polski Bank Komórek Macierzystych – nabycie akcji nowej spółki i aktualne wyniki finansowe
Polski Bank Komórek Macierzystych – nabycie akcji nowej spółki i aktualne wyniki finansowe
PBKM, przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord, największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych, jest w posiadaniu 3 proc. akcji spółki VITA 34 AG notowanej na giełdzie we Frankfurcie. Wartość pakietu na dzień 16 kwietnia br. wynosi 1,7 mln EURO, co stanowi równowartość około 7,2 mln PLN. Transakcje nabycia akcji VITA 34 zostały przeprowadzone zarówno na rynku regulowanym jak i poza rynkiem. PBKM nie wyklucza zwiększania stanu posiadania akcji VITA 34 w przyszłości. Ponadto firma pozyskała w pierwszym kwartale 2018 roku 4 841 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Udział umów zawartych w modelu abonamentowym w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 61,9%, wobec 54,8% w analogicznym okresie roku 2017.

 

PBKM kupił 3% akcji spółki VITA 34 AG – właściciela największego banku komórek w Niemczech

Firma VITA 34 AG z siedzibą w Lipsku jest największym prywatnym bankiem komórek macierzystych w Niemczech oraz regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) oraz drugim największym bankiem w Europie, który za pośrednictwem swoich spółek i partnerów oferuje swoje usługi w ponad 20 krajach na świecie. Pod względem uzyskiwanych przychodów największym rynkiem są Niemcy i Hiszpania. Firma została założona w 1997 roku i specjalizuje się w przechowywaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej i tkanek oraz przygotowywaniu przeszczepów komórek macierzystych z krwi pępowinowej. VITA 34 obecnie przechowuje ponad 200 tys. próbek krwi pępowinowej i tkanek. W czwartym kwartale 2017 roku przychody spółki VITA 34 wyniosły 5,4 mln EURO, a zysk EBITDA 1,1 mln EURO. Zarząd VITA 34 oczekuje, że w bieżącym roku obrotowym 2018 przychody ze sprzedaży wyniosą od 21,0 mln EURO do 23,0 mln EURO, a EBITDA wyniesie od 4,0 mln EURO do 4,6 mln EURO. Spółka VITA 34 AG notowana jest na giełdzie we Frankfurcie. Akcje spółki w 2017 roku wzrosły o 96% z 5,75 do 11,25 EURO za akcję.

– Objęcie pakietu mniejszościowego oznacza, że na razie będziemy inwestorem finansowym w VITA 34. Zakup akcji nie oznacza, że prowadzimy ze spółką VITA 34 rozmowy na temat dalszych inwestycji kapitałowych. Chciałbym jednak zaznaczyć, że jednym z filarów strategii rozwoju grupy PBKM jest ekspansja, także poprzez akwizycje, na nowe, atrakcyjne rynki. Za taki rynek uważamy Niemcy i widzimy na tym rynku duży potencjał. Uważam, że zaznaczenie obecności PBKM na niemieckim rynku bankowania, poprzez inwestycję kapitałową w największy bank komórek macierzystych z blisko 85%-owym udziałem w tym rynku, jest szansą na wzmocnienie pozycji i wizerunku grupy PBKM Famicord w Europie – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM. – Nie wykluczamy zwiększania naszego zaangażowania kapitałowego w VITA 34 w przyszłości. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż ewentualne decyzje w tym zakresie nie będą miały wpływu na możliwości i chęci PBKM co do przeprowadzenia innych rozważanych procesów akwizycyjnych – dodaje Jakub Baran.

 

PBKM na koniec 1Q 2018 przechowywał 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek – wzrost o 14% r/r

Polski Bank Komórek Macierzystych pozyskał w pierwszym kwartale 2018 roku 4 841 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Udział umów zawartych w modelu abonamentowym w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 61,9%, wobec 54,8% w analogicznym okresie roku 2017. Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. PBKM przechowywał (łącznie w segmentach B2C i B2B) ponad 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o około 14% więcej w porównaniu do stanu na koniec pierwszego kwartału 2017 roku. W segmencie B2C spółki z grupy PBKM przechowywały prawie 152 tys. próbek na koniec marca tego roku, tj. o 15,1% więcej niż na koniec marca ubiegłego roku. Udział umów w modelu abonamentowych w segmencie B2C wyniósł 62,1% na koniec pierwszego kwartału 2018 roku.

– W pierwszym kwartale tego roku pozyskaliśmy taką samą liczbę nowych próbek jak w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Nie jest to wynik nas zadawalający, ale z drugiej strony utrzymaliśmy tempo pozyskiwania nowych próbek pomimo wstrzymania na początku tego roku działalności w Turcji, która jest dla PBKM jednym z trzech rynków strategicznych. Z początkiem kwietnia wznowiliśmy działalność w zakresie preparatyki nowych próbek w Turcji i spodziewamy się, że dynamika pozyskiwania nowych próbek powróci na ścieżkę wzrostu. Już w tej chwili widzimy bardzo duże zainteresowanie klientów tureckich naszą ofertą. Na koniec pierwszego kwartału br. w segmencie B2C spółki z grupy PBKM przechowywały prawie 152 tys. próbek, czyli o ponad 15 proc. więcej niż na koniec marca ubiegłego roku. Podtrzymujemy nasz cel utrzymania wzrostu segmentu bankowania i osiągniecie 200 tysięcy próbek krwi pępowinowej lub tkanek zbankowanych w segmencie B2C w 2020 roku – komentuje Jakub Baran. 

Dane na temat pozyskanych oraz przechowywanych przez Polski Bank Komórek Macierzystych próbek krwi pępowinowej lub tkanek: 

 

KOMENTARZE
Newsletter