Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska Sieć Badań Klinicznych rozszerza się o nowe centra prowadzące badania kliniczne
Polska Sieć Badań Klinicznych rozszerza się o nowe centra prowadzące badania kliniczne

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła ponad 54 mln zł na stworzenie kolejnych wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), które dołączą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych. W 2020 r. w ramach pierwszego konkursu dofinansowanie otrzymało 10 ośrodków.

Inicjatywa stworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań. Nowo powstałe Centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

 

54 mln zł na stworzenie kolejnych sześciu CWBK w Polskiej Sieci Badań Klinicznych

W ramach konkursu dotyczącego tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych do Agencji Badań Medycznych wpłynęło osiem wniosków na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Wśród beneficjentów wybranych w obecnym konkursie znalazło się sześć podmiotów: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Opolski w Opolu. Wybrane jednostki dysponują znakomitą kadrą profesorów, mają olbrzymi wolumen pacjentów i leczą często niezwykle trudne przypadki. 

 

Krajowa Sieć Onkologiczna

Konkurs został zaplanowany z uwzględnieniem postanowień Narodowej Strategii Onkologicznej. Dotyczy to szczególnie badań klinicznych wczesnych faz (I oraz II). Jednym z oczekiwanych rezultatów wdrożenia tego obszaru jest powstanie do 2024 r. co najmniej czterech CWBK, a do 2029 r. zwiększenie liczby CWBK do ośmiu. Strategia zakłada, że do 2023 r. Agencja będzie wspierać rozwój CWBK przy wybranych uniwersyteckich ośrodkach akademickich i ośrodkach onkologicznych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.

 

Kompleksowe wsparcie dla polskich ośrodków prowadzących badania kliniczne

Placówki, które otrzymują granty, utworzą CWBK jako centrum usług wspólnych, zapewniające kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Wsparcie to będzie dotyczyć m.in: planowania, zarządzania, rozliczania czy koordynowania badań. Infrastruktura CWBK będzie zawierać przede wszystkim część pozwalającą na realizację wizyt pacjentów w trybie ambulatoryjnym, strefę relaksu pacjenta, salę telekonferencyjną oraz pokoje do pracy dla przedstawicieli sponsora.

 

Polska Sieć Badań Klinicznych: jednolitość, standaryzacja, usieciowienie

Beneficjenci niniejszego konkursu będą należeć do grupy podmiotów działających w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych, założonej przez Agencję Badań Medycznych. Polska Sieć Badań Klinicznych ma na celu zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Dołączenie nowych sześciu CWBK do sieci pozwoli na utworzenie ustandaryzowanych ośrodków, które nie będą ustępowały podobnym strukturom na zachodzie Europy. Staną się one flagowymi instytucjami w ochronie zdrowia prowadzącymi badania o najwyższym standardzie, z troską o bezpieczeństwo uczestników badań. Badania kliniczne w Polsce będą dzięki temu prowadzone w sposób przyjazny zarówno dla sponsora, szpitala, jak i pacjenta. Pierwsze inwestycje w placówkach, które otrzymały grant ABM, planowane są jeszcze w tym roku.

KOMENTARZE
Newsletter