Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Planowanie i zarządzanie projektami naukowymi - seminarium
12.03.2004
W końcu marca br. na zaproszenie Prezesa PAN, przebywać będzie w Polsce delegacja Towarzystwa im. Maxa Plancka (MPG).


Celem wizyty jest wymiana informacji oraz zapoznanie polskich placówek badawczych z rozwiązaniami organizacyjnymi w sferze szeroko pojętego zarządzania badaniami oraz rozważenie ewentualnej współpracy w tym zakresie. 30 marca br., w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zostanie zorganizowane seminarium (w języku angielskim), na którym goście niemieccy przedstawią problematykę: wzajemnych relacji pomiędzy instytutami MPG oraz organami administracyjnymi, planowania badań i oceny ich wyników, ochrony patentowej wyników badawczych, jak również stosunków i współpracy MPG z mediami, a zaproszeni referenci polscy omówią problemy związane z patentowaniem w Polsce, a także z działalnością centrów doskonałości. Strona polska zamierza omówić i przedyskutować problemy ochrony własności intelektualnej zarówno z punktu widzenia administracji centralnej (Urząd Patentowy RP) jak i środowiska naukowego (wraz z prezentacją przykładów skutecznych działań w tym zakresie). Ta część obrad, prowadzona w języku polskim, organizowana jest przy aktywnym udziale Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Nauki (PARMA). Do udziału w seminarium zapraszani są dyrektorzy i przedstawiciele firm, zainteresowani tematyką spotkania oraz przedstawiciele centrów doskonałości działających w ramach instytutów naukowych. Kontakt: Dr Urszula Wajcen PAN tel. 22 620 43 49 e-mail: bwz@pan.pl
KOMENTARZE
Newsletter