Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pierwsza spółka biotechnologiczna z finansowaniem equity crowdfunding!
Pierwsza spółka biotechnologiczna z finansowaniem equity crowdfunding!
OGEN, jako pierwsza spółka z branży biotechnologicznej, przeprowadziła kampanię equity crowdfundingową na platformie Beesfund w celu zebrania funduszy na rozwój nowych projektów. Wprawdzie nie udało się powtórzyć sukcesu Wisły Kraków, która w niespełna 24 godziny zebrała 4 000 000 zł, ale i tak inwestorzy zakupili akcje warte około 1 400 000 zł.

 

 

OGEN S.A. jako pierwsza firma z branży skorzystała z możliwości pozyskania funduszy za pomocą emisji akcji na platformie equity crowdfundingowej – Beesfund.pl. Equity crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe udziałowe, jest jednym ze sposobów inwestowania w spółki. To proces, podczas którego wielu inwestorów indywidualnych obejmuje udziały w spółce, wpłacając środki na kapitał.

– Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że uznajemy zakończoną emisję na platformie Beesfund za bardzo udaną. Nie tylko pozyskaliśmy blisko 1,4 miliona złotych – osiągając trzeci wynik pod względem zebranej kwoty w historii platformy – ale także prawie 600 nowych Akcjonariuszy-Ambasadorów. Dzięki temu możemy przyspieszyć plany rozbudowy oferty o nowe produkty i ekspansję zagraniczną. Równocześnie dzięki uprzejmości i inicjatywie części Akcjonariuszy już w tej chwili korzystamy z ich wsparcia merytorycznego i biznesowego. Equity crowdfunding pozwolił nam także uzyskać rozproszony akcjonariat, co w przyszłości ułatwi OGEN wejście na przykład na Giełdę Papierów Wartościowych. Podsumowując, uznajemy decyzję o publicznej emisji akcji za ważny krok w historii rozwoju firmy – mówi Zuzanna Połanecka-Purwin, współzałożycielka OGEN S.A.

Przedmiotem emisji było 102 410 niezdematerializowanych akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej do 20 482 zł. Cenę jednej akcji ustalono na 41 zł. Celem emisji było zebranie 4 198 810 zł. Minimalny próg powodzenia emisji ustalono na 100 000 zł.

Emisja zakończyła się sukcesem – 592 akcjonariuszy zainwestowało łącznie 1 396 337 zł (34 057 akcji). Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na rozwój spółki oraz podbój rynków zagranicznych. W przygotowaniu są kolejne projekty, m.in.:

  • Ogen Kardio – określenie genetycznego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego;
  • Ogen Onko – określenie ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych;
  • Ogen Mikrobiom – diagnostyka bakterii oraz grzybów znajdujących się w jelitach;
  • Ogen Kleszcz – ustalenie nosicielstwa boreliozy oraz wielu innych patogenów.

OGEN planuje ekspansję zagraniczną, w pierwszej kolejności na rynki europejskie. Ten krok będzie wymagał powiększenia zespołu, poszerzenia zaplecza techniczno-operacyjnego oraz opracowania dokumentów prawnych, które umożliwią wyjście z produktami na rynki zagraniczne. Pozyskane fundusze na pewno pomogą spółce zrealizować postawione cele.

OGEN to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca badania genetyczne. Aktualnie w portfolio znajdują się pakiety badań, które określają predyspozycje genetyczne związane z dietą (np. tolerancja laktozy, metabolizm kofeiny), sportem (np. otyłość, sprinter vs. długodystansowiec) czy zdrowiem (np. metabolizm ibuprofenu). Badania genetyczne prowadzone są w certyfikowanych laboratoriach na sprzęcie firmy Illumina (mikromacierze DNA). Analiza danych przeprowadzana jest przez system iScan, Genome Studio oraz autorskie oprogramowanie firmy OGEN. Wyniki analizy przedstawione są w formie Indywidualnego Raportu Genetycznego OGEN, składającego się ze 150 stron.

KOMENTARZE
Newsletter