Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kolejne innowacyjne odkrycie? Jest już blisko!
29.06.2015 , Tagi: innowacje, Celon Pharma, NCN, CELONKO
Konsorcjum naukowo-biznesowe, którego liderem jest Celon Pharma S.A., w ramach programu STRATEGMED otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w wysokości 39 025 710 zł na rozwój kolejnego innowacyjnego projektu: „Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów” (CELONKO).

Projekt „Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz receptora FGFR stosowanego w terapii nowotworów” Celon Pharma poprowadzi w porozumieniu z 4 konsorcjantami:

  • Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawi,
  • Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie
  • Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 
  • Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Projekt CELONKO zakłada przedkliniczny i kliniczny rozwój nowego leku przeciwnowotworowego nacelowanego na receptory FGFR (ang. fibroblast growth factor receptors). W wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie uzyskany selektywny inhibitor drobnocząsteczkowy FGFR. Lek ten będzie mógł zostać wykorzystany w walce z nowotworami żołądka, pęcherza oraz w leczeniu płaskonabłonkowego raka płuca.

Kolejnym celem projektu będzie opracowanie testu diagnostycznego do identyfikacji pacjentów z aberracjami receptorów FGFR. Dzięki temu, możliwe będzie wyselekcjonowanie pacjentów, którzy odniosą największą korzyść z terapii spersonalizowanej opartej na selektywnym inhibitorze FGFR.

- Głównymi zaletami wyróżniającymi innowacyjny lek będzie nakierowany, profilowany efekt terapeutyczny oraz nieliczne skutki uboczne, czyli wszystko to, co stanowi nowatorskie rozwiązanie w terapii nowotworów – zapowiada Maciej Wieczorek, Prezes Celon Pharma S.A. - Konsorcja naukowo-biznesowe to sposób na udaną kooperację biznesu i nauki. Dzięki nim nauka otrzymuje stabilne wsparcie finansowe, co pozwala naukowcom na nieskrępowane badania i innowacyjne projekty badawcze. Powstają technologie
i innowacyjne rozwiązania, co z kolei stanowi koło zamachowe dla firm, zwłaszcza
z obszaru farmacji. Konsorcja naukowo-biznesowe, w których uczestniczy Celon Pharma pozwalają na rozwój firmy od wielu lat.

Do tej pory nie zarejestrowano inhibitorów kinaz FGFR, a opracowany przez Celon Pharma inhibitor FGFR jest bardziej aktywny i selektywny w badaniach na kinazach i wielu liniach komórkowych.

Całkowity koszt projektu wynosi 54 717 125 zł, z czego wartość dofinansowania ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi 39 025 710 zł.

KOMENTARZE
Newsletter