Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
PBKM zanotował dwucyfrową dynamikę wzrostu nowych próbek w 4Q 2018
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord, największy bank komórek macierzystych w Europie – pozyskał w czwartym kwartale 2018 roku 5 878 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, co oznacza wzrost o 16,8% w porównaniu rok do roku. W 4Q 2017 roku grupa pozyskała 5 032 w nowych próbek.

 

 

Liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w czwartym kwartale 2018 roku w segmencie B2C, bez uwzględnienia Grupy Stemlab, wyniosła 5 309, co oznacza wzrost o 5,5%. W całym 2018 roku Grupa FamiCord pozyskała 21 700 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, przyrost nowych próbek w porównaniu do 2017 roku wynosi 5,8%. W 2017 roku grupa pozyskała 20 519 nowych próbek. Na koniec 2018 roku razem w segmencie B2B i B2C Grupa FamiCord przechowywała (z uwzględnieniem Grupy Stemlab) 286 952 próbek krwi pępowinowej lub tkanek – wzrost o 80,1%. Natomiast w segmencie B2C Grupa FamiCord przechowywała 231 968 próbek na koniec ubiegłego roku – wzrost o 57,8%.

– Ubiegły rok pod względem pozyskiwania nowych próbek był bardzo udany. W pierwszym kwartale utrzymaliśmy tempo pozyskiwania nowych próbek pomimo wstrzymania na początku 2018 roku działalności w Turcji. Z początkiem kwietnia wznowiliśmy działalność w zakresie preparatyki nowych próbek w Turcji i dynamika pozyskiwania nowych próbek na tym rynku powróciła na ścieżkę wzrostu. Zgodnie z naszymi zapowiedziami przyspieszyliśmy z pozyskiwaniem nowych próbek w trzecim i czwartym kwartale. Solidny wzrost wypracowaliśmy zarówno organicznie oraz uwzględniając wyniki portugalskiej Grupy Stemlab. Liczba przechowywanych w laboratoriach Grupy FamiCord próbek krwi pępowinowej i tkanek zbliża się do 300 tysięcy. Jesteśmy największym bankiem komórek w Europie i zajmujemy 5. miejsce wśród 10 największych banków krwi pępowinowej na świecie. Liczę, że w tym roku Grupa FamiCord również powiększy skalę biznesu aktywnie pozyskując nowe próbki na wszystkich rynkach, gdzie obecnie działamy oraz poprzez kolejne akwizycje – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

KOMENTARZE
Newsletter