Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Padł rekord! Polska ma się czym pochwalić
Europejski Urząd Patentowy ogłosił rekordową liczbę zgłoszeń patentowych w roku 2014 roku. Wyniosła ona aż 274 000. Z Polski wpłynęło aż 22% więcej zgłoszeń w porównaniu do poprzedniego roku i ponad dwukrotnie więcej niż w 2010 roku. Wiodącą kategorię stanowiły technologie medyczne.

Liczba zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w 2014 roku ponownie wzrosła, osiągając poziom 274 tysięcy (+3.1%) i ustanawiając kolejny rekord w historii Urzędu.

Według Urzędu Patentowego RP patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Urząd Patentowy w drodze decyzji warunkowej (pod warunkiem udzielania opłaty za pierwszy okres ochrony) na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania patentu po stwierdzeniu w procedurze pełnego badania, że zostały spełnione warunki wymagane do jego uzyskania. Patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem.
Patent na wynalazek, dotyczący użycia substancji stanowiącej część stanu techniki do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie, obejmuje także wytwory specjalnie przygotowane zgodnie z wynalazkiem do takiego zastosowania.

Firmy z Polski zgłosiły w sumie 701 patentów, co stanowi 22% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu, Polska wyprzedziła Chiny a od 2010 roku liczba zgłoszeń zwiększyła się ponad dwukrotnie.

- Zapotrzebowanie na ochronę patentową w Europie rośnie od 5 lat. Europa wzmacnia pozycję centrum technologii i innowacji dla firm z całego świata. Większa liczba zgłoszeń podkreśla ważną rolę tych gałęzi przemysłu, które szczególnie obfitują w patenty. Stanowią podstawę europejskiej gospodarki opartej na wiedzy, stymulującej konkurencyjność i tworzącej zatrudnienie –wyjaśnia Prezes EPO Benoȋt Battistelli.

Wśród zgłoszeń patentowych z Polski największy odsetek stanowią technologie medyczne i technologie informatyczne. Głównymi obszarów technologii są:

inżynieria lądowa

           technologie medyczne

                         technologie informatyczne

                                    procesy termiczne

                                                 maszyny specjalne

Poniżej znajduje się lista największych polskich aplikantów:

Patrząc na zgłoszenia patentowe w Europie Polska z wynikiem 12 zajęła 28. miejsce.  

Wbrew opinii, że zgłoszenia do EPO pochodzą tylko od dużych firm, zestawienie w podziale na typ zgłaszającego podmiotu pokazuje, że 30% wysłały małe i średnie firmy. To potwierdza istotną rolę EPO w świadczeniu usług dla podmiotów tej wielkości. Około 6% zgłoszeń pochodziło od instytutów badawczych i uczelni wyższych, a duże firmy i korporacje stanowiły 64% aplikantów.

 

Za szczegółowe informacje dziekujemy

 

 

Anna Szulc

KOMENTARZE
news

<Styczeń 2024>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter