Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ósma edycja Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”
Ósma edycja Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

W dniach 17-18 czerwca 2024 r. odbędzie się VIII edycja konferencji „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, której organizatorem głównym w tym roku jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów), a miejscem będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7. 

 

 

Sympozjum jest organizowane we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (ubiegłorocznym oragnizatorem), Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutem Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Najważniejszym celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, proteomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią.

Tegoroczna edycja Sympozjum będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy naukowej różnorodne techniki sekwencjonowania, co umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych. Sympozjum jest skierowane również w stronę młodych naukowców, w tym także magistrantów i doktorantów, dając im możliwość prezentacji swoich dotychczasowych wyników i skonsultowanie się ze znanymi, docenionymi w Polsce i na arenie międzynarodowej naukowcami.

Plan wydarzenia opiera się na czterech panelach:

* Sesja I

MIKROBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

* Sesja II

MYKOBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

* Sesja III

METAGENOMY ŚRODOWISKA GLEBOWEGO I ICH POTENCJALNE ZASTOSOWANIA W BIOTECHNOLOGII

* Sesja IV

METAGENOMIKA APLIKACYJNA, METABOLOMIKA, PROTEOMIKA I ICH ZNACZENIE W MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA I ZDROWIU CZŁOWIEKA

Tematyka tego wydarzenia jest niezywkle rozbudowana, co ma na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy, przyczyniając się do żywej dyskusji, która stanie się podwalinami do nawiązania nowych form współpracy i realizacji wspólnych projektów badawczych.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w konferencji będą przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2024 r. Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym zasady rejestracji, znajdują się na stronie Sympozjum oraz na Facebooku.

Źródła

Fot. Nadesłane przez organizatorów konferencji METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

KOMENTARZE
Newsletter