Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
OncoArendi Therapeutics wdraża zmiany korporacyjne
OncoArendi Therapeutics wdraża zmiany korporacyjne

OncoArendi Therapeutics S.A. planuje zmianę nazwy na Molecure S.A., co będzie przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki w dniu 13 stycznia 2022 r. Nowa nazwa łączy w sobie element specjalizacji technologicznej spółki – „molecule”, czyli mała cząsteczka oraz „cure”, czyli uleczyć, w pełni odzwierciedlając fundamenty i kierunek, w jakim dynamicznie rozwija się spółka. Model biznesowy polega na poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków – małych cząsteczek celujących w białka i RNA. W ten sposób spółka realizuje swoją misję poprzez odkrywanie leków stanowiących odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby medyczne.

– W przyszłym roku OncoArendi Therapeutics będzie obchodzić 10-lecie istnienia firmy i jest to idealny moment na zmianę nazwy spółki. Myśleliśmy nad nazwą, która w pełni będzie oddawała istotę naszej działalności, a jednocześnie będzie dobrze zrozumiana i rozpoznawalna międzynarodowo. Nowa nazwa jest bardziej pojemna i spójna z naszą obecną misją, wizją i strategią. Ponadto lepiej odzwierciedlająca nasze rozwojowe portfolio projektów – małych cząsteczek celujących w nowe obszary terapeutyczne. Co więcej, wychodząc bardziej aktywnie na rynki międzynarodowe, w obszarze partneringu, inwestorsko oraz jako partner naukowy i pracodawca, chcemy odświeżyć wizerunek i zaakcentować zmiany, jakie zaszły w firmie – mówi Marcin Szumowski, prezes zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.

Wraz z budową coraz bardziej międzynarodowego profilu OncoArendi, od połowy stycznia 2022 r. planowane są także zmiany w Radzie Nadzorczej, tak aby podkreślić globalny charakter spółki i wzmocnić jej kompetencje eksperckie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zagranicznych partnerów i inwestorów. Do składu Rady Nadzorczej OncoArendi proponowane są kandydatury nowych osób z międzynarodowym doświadczeniem. Decyzję o zmianach w Radzie Nadzorczej podejmą akcjonariusze spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 13 stycznia 2022 r. 

Nowymi członkami Rady Nadzorczej mają zostać: dr Nancy Van Osselaer, dr Paul Van der Horst oraz dr Rafał Kamiński, który złożył w piątek rezygnację z funkcji członka zarządu z dniem 16 stycznia 2022 r. po ponad dwóch latach pracy w spółce. Rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej OncoArendi z dniem 16 stycznia 2022 r. złożył również dr Henryk Gruza, który dalej będzie współpracował ze spółką w ramach uczestnictwa w Radzie Naukowej.

Dr Nancy Van Osselaer jest obecnie członkiem Rady Naukowej OncoArendi. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w rozwoju leków uzyskane na kierowniczych stanowiskach w globalnych firmach farmaceutycznych: Galapagos NV, Johnson & Johnson oraz UCB Pharma. W wielu projektach miała kluczowy udział w procesie rejestracji i zatwierdzenia leków do obrotu, prowadząc programy rozwojowe w różnych obszarach terapeutycznych i uczestnicząc w komisjach rozwoju leków. Jest farmaceutką z wykształcenia i posiada doktorat z farmakologii uzyskany na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii.

Dr Paul Van der Horst od 2021 r. jest zatrudniony w AgomAb Therapeutics jako Chief Business Officer. Wcześniej pracował w Galapagos NV, gdzie kierował działem rozwoju korporacyjnego, będąc odpowiedzialny za wszystkie większe transakcje, licencjonowanie, M&A oraz inwestycje. Pracował także w butikowym banku inwestycyjnym Kempen & Co w Amsterdamie, zajmując się obrotem europejskimi akcjami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi dla inwestorów instytucjonalnych w Europie i USA. Ma doktorat z ginekologii onkologicznej w Centrum Medycznym Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie w Holandii.

Dr Rafał Kamiński – obecnie członek zarządu, dyrektor ds. naukowych OncoArendi. Od ponad 15 lat jest związany z przemysłem farmaceutycznym (UCB Pharma, Belgia oraz Roche, Szwajcaria), gdzie był kierownikiem zespołów naukowych w działach B+R. Po ukończeniu studiów medycznych i doktoracie z farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przebywał na zagranicznych stażach w Holandii (Radboud University) i USA (National Institutes of Health) oraz ukończył studia podyplomowe z Medycyny Farmaceutycznej (ULB, Belgia).

– Bardzo się cieszę, że do Rady Nadzorczej OncoArendi dołączą światowi specjaliści oraz eksperci w swoich dziedzinach, których doświadczenie i wiedza wzmocni spółkę i jej wartość w branży biotechnologicznej. Jest to kierunek zgodny z naszą strategią umiędzynarodowienia spółki. Dziękuję również Rafałowi Kamińskiemu, który dołączył do nas ponad dwa lata temu i był kluczowym członkiem zespołu. Przez ten czas osiągnęliśmy wspólnie bardzo dużo i liczę, że będziemy kontynuować naszą współpracę, korzystając z doświadczenia Rafała, w jego nowej roli – członka naszej Rady Nadzorczej – kończy Marcin Szumowski.

UPDATE: W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki OncoArendi Therapeutics S.A., na którym podjęto uchwały o zmianie nazwy firmy na Molecure S.A. oraz powołaniu do Rady Nadzorczej dr Nancy Van Osselaer, dr. Paula Van der Horst oraz dr. Rafała Kamińskiego.

KOMENTARZE
Newsletter