Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Odkrywanie biomarkerów oraz innowacje w dziedzinie biomedycyny, czyli Kongres CEBC po raz trzeci!
Redakcja portalu, 25.09.2018 , Tagi: konferencja, CEBC
Odkrywanie biomarkerów oraz innowacje w dziedzinie biomedycyny, czyli Kongres CEBC po raz t
W dniach 15-18 września 2018 roku w Krakowie odbył się 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny pod tematem przewodnim „News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences”.

Kongres, będący kolejną edycją odbywającego się już wcześniej wydarzenia naukowego, w 2018 roku został zorganizowany przez Instytut Farmakologii PAN w Krakowie oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Interesująca i ambitna tematyka kongresu całkowicie spełniła oczekiwania ponad 250 uczestników z 14 krajów świata, którzy prezentowali wyniki swoich badań podczas wykładów, sesji tematycznych oraz prezentacji plakatowych. Kongres uświetniły wykłady wybitnych postaci ze świata nauki, w tym także laureatów prestiżowych konkursów European Research Council, m.in. z Niemiec, Belgii, Danii, Holandii, Norwegii, Włoch, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii, Węgier oraz Czech.

Ze względu na szeroką tematykę tegorocznego kongresu, obejmującą medyczne i pozamedyczne zastosowania substancji psychoaktywnych, farmakogenomikę, nanotechnologię w nanomedycynie, choroby neurodegeneracyjne i psychiczne, choroby rzadkie, otyłość i cukrzycę, udział w wydarzeniu wzięli naukowcy z różnych dziedzin nauki, m.in. lekarze różnych specjalności, farmaceuci, farmakolodzy, biolodzy, biotechnolodzy, chemicy, toksykolodzy, jak również studenci różnych kierunków z obszaru biomedycyny. Licznie przybyli młodzi pracownicy naukowi oraz studenci studiów doktoranckich mieli okazję zaprezentować wyniki swoich osiągnięć w specjalnie zorganizowanej sesji naukowej poświęconej młodym naukowcom. Konferencję wsparło wiele znanych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, które miały okazję zaprezentować się podczas wydarzenia, co niewątpliwie sprzyja zwiększeniu interdyscyplinarności badań naukowych oraz zacieśnieniu współpracy między światem nauki a przemysłem.

Niewątpliwie splendoru i prestiżu dodały Kongresowi Patronaty Honorowe, które objęli: Prezydent Miasta Krakowa, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Okręgowa Izba Lekarska i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Członkiem Honorowego Komitetu Kongresu został Dyrektor Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Patronat medialny nad Kongresem objęło Radio Kraków, Galicyjska Gazeta Lekarska, Farmacja Krakowska, Medycyna Praktyczna, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, serwis Farmacja.net sp. z o. o. oraz serwis biotechnologia.pl.

Kolejny kongres planowany jest również w Krakowie w dniach 19-22 maja 2020 roku.

KOMENTARZE
Newsletter