Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe technologie w przemyśle chemicznym
Nowe technologie w przemyśle chemicznym
W dniu 15 grudnia br. w Centrum Konferencyjnym im. prof. Jana Czochralskiego w Warszawie odbyło się spotkanie branżowe pt. "Nowe technologie w przemyśle chemicznym". Spotkanie miało na celu zaznajomienie się z wzajemnymi potrzebami naukowców, przedsiębiorców i inwestorów niezbędnymi do skomercjalizowania nowych technologii. Organizatorem wydarzenia była spółka celowa Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – ChemSpin sp. z. o. o.

 

Otwarcia uroczystości dokonały osoby bezpośrednio związane z Instytutem Chemii Przemysłowej, a mianowicie Ewa Śmigiera – Adiunkt w IChP oraz Prezes Zarządu ChemSpin sp. z. o. o., Jacek Kijeński – Kierownik Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii w IChP, Członek Zarządu ChemSpin sp. z. o. o. oraz prof. Regina Jeziórska. Konferencja podzielona została na 3 bloki tematyczne, podczas których głos mieli okazję zabrać zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz naukowcy.

Pierwszy blok należał do funduszy i spółek inwestycyjnych, których misją jest wspieranie naukowców w procesie komercjalizacji opracowanych technologii. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele spółki Impera Alfa, fundacji Startup Hub Poland, funduszy inwestycyjnych Lewandowski & Partners, Black Pearls, Arkley Seed Fund oraz Experior Venture Fund. Tematy prezentacji dotyczyły przede wszystkim sposobów finansowania nowych technologii, warunków jakie należy spełniać, aby ubiegać się o pomoc w sfinansowaniu projektu, a także zagrożeń związanych z wprowadzaniem produktu na rynek.

Druga części spotkania oddana została przedstawicielom reprezentującym działy Badania i Rozwoju znanych firm m.in. Stanisławowi Leśniakowi z PwC Poland. Prezentację na temat wsparcia innowacyjności MŚP w ramach Platformy Transferu Technologii przedstawiła także Agnieszka Jakubiak z Agencji Rozwoju Przemysłu, natomiast o instrumentach dotacyjnych i kapitałowych finansowania badań i innowacji w ramach Programu ramowego HORYZONT 2020 mówił Jarosław Piekarski z KPK. Drugi blok zakończył się wystąpieniem Arkadiusza Kuicha, reprezentującego Erne Ventures, którego wykład nawiązywał do komercjalizacji badań naukowych przez fundusz venture capital.

W ostatnim bloku głos zabrali naukowcy. Uczestnicy spotkania mieli okazję do wysłuchania krótkich prelekcji m.in. Tomasza Porębskiego z Instytutu Chemii Przemysłowej, na temat zastosowania procesów membranowych do utylizacji ścieków zanieczyszczonych związkami organicznymi, czy też Przemysława Łosia, również z IChP, który mówił o wydzielaniu metali z odpadów flotacyjnych. Andrzej Czerwiński z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział o technologii, która dotyczy nowego wysokoenergetycznego akumulatora kwasowo-ołowiowego z masą czynną osadzoną na porowatym węglu szklistym. Główną zaletą tej technologii jest przede wszystkim obniżenie masy akumulatora przy zachowaniu jego pojemności elektrycznej bądź też zwiększenie pojemności właściwej o 50% przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej masy. Technologia może być wykorzystywana zarówno w motoryzacji i transporcie (ponad 80%), ale także we wspomaganiu niekonwencjonalnych źródeł energii, jakimi są np. siłownie wiatrowe, rowery elektryczne, czy wózki inwalidzkie. Wynalazkiem, który dotyczył otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia roślinnego i/lub odpadów tłuszczowych, podzielił się z uczestnikami konferencji Osazuwa Young Osawaru. Produkt jakim są biowęglowodory ciekłe może być wykorzystywany w sektorze paliwowo-energetycznym jako samoistne paliwo, bądź też jako biokomponenty II i III generacji. Spotkanie dotyczące nowych technologii w przemyśle chemicznym zakończyła wystąpieniem o chemii gospodarczej i kosmetycznej Jolanta Janiszewska.

Po części wykładowej, w kuluarach odbyła się część networkingowa, gdzie naukowcy mieli możliwość osobiście porozmawiać z przedstawicielami funduszy i spółek inwestycyjnych oraz wymieniali się wzajemnie swoimi spostrzeżeniami. Miejmy nadzieję, że z owoców spotkania w postaci skomercjalizowanych nowych technologii będziemy mieli okazję korzystać w niedalekiej przyszłości.

 

Kinga Karp, 

stażystka portalu Biotechnologia.pl 

 

 

KOMENTARZE
Newsletter