Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowa lista JCR – chwila refleksji nad dorobkiem naukowym
29 lipca 2014 roku Thomson Reuters opublikował nowy raport Journal Citation Reports. Warto sprawdzić, czy zaprzyjaźnione czasopisma posiadają wyższy czy niższy IF, a może nie zostały uwzględnione?

Lista 2013 Journal Citation Reports (JCR) została opublikowana 29 lipca 2014 roku. Zawiera ona obowiązujące nowe współczynniki Impact Factor (IF) dla czasopism. Publikacja raportu stanowi "rachunek sumienia" dla czasopisma, ale również i dla naukowców, którzy zaufali wydawnictwu oraz planują awansować i otrzymać kolejny tytuł naukowy. W wielu polskich uczelniach istnieją pewne formalnie uregulowane bądź zwyczajowo przyjęte kryteria, że naukowiec, który chce awansować musi posiadać dorobek, którego wymiar często bywa oceniany na podstawie liczby publikacji z IF lub poprzez sumaryczny IF dla wszystkich publikacji. Z drugiej strony badacze często dokładają wszelkich starań, aby ich IF były jak najwyższy, aby móc się nim pochwalić przed kolegami z pracy, czy współpracujących jednostek badawczych. Pomimo iż bardzo wiele słów krytyki pada z ust wybitnych i mniej wybitnych naukowców na temat  IF, to generalnie rzecz biorąc jest obecnie najpopularniejszym wskaźnikiem parametrycznym oceny czasopism naukowych.

 

Journal Citation Reports 2013 został opracowany przez Thomson Reuters. Co roku ok. 10% czasopism o najniższym IF zostaje skreślonych z listy, a szansę dostaje grupa nowych tytułów. Oczywiście zdarza się tak, że niektóre stosunkowo dobrze punktowane czasopisma zostają całkowicie skreślone z listy ze względu na nieuczciwe postępowanie, czy też sztuczne podnoszenie ocenianych parametrów.

 

Nowa lista JCR stanowi również punkt zwrotny do oceny dorobku naukowego jednostek naukowych. Na podstawie raportu JCR powstaje wykaz czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w swojej części A zawiera tytuły posiadające współczynnik IF (na podstawie bazy JCR). Wyższy IF artykułów opublikowanych z danej jednostki zazwyczaj oznacza więcej punktów, a co za tym idzie jednostka może otrzymać wyższą kategorię naukową, a to skutkuje większą szansą na otrzymanie dofinansowania badań naukowych w konkursach krajowych i zagranicznych.

 

Sprawdzenia nowego IF czasopisma można dokonać na stronie wydawnictwa, w znacznej większości czasopism już dokonano korekty zgodnie z nowym raportem. Oprócz tego lista dostępna jest na stronie ISI Web of Knowledge.

 

Redakcja portalu biotechnologia.pl życzy Państwu samych wysokich "impactów".

Źródła

http://thomsonreuters.com/

 

materiały własne

KOMENTARZE
Newsletter